Den Helder

Geen extraatje voor Helderse minima

Adverentie

De Helderse minima krijgt geen extra eindejaarsuitkering. Dat meldt het college in antwoord op raadsvragen van D66.

“Gezien de sterke stijging van de prijzen voor levensonderhoud en energie wordt de groeiende groep mensen met een inkomen onder de minimagrens steeds vaker geconfronteerd met teruglopende koopkracht, waardoor ook steeds vaker wordt gekozen te bezuinigen op de zorgbehoefte en op voeding. Van aankopen van gezonde voeding kan al vaak geen sprake meer zijn, omdat daar gewoon geen geld meer voor is”, stelt D66. “In het verleden werd voor de feestdagen aan het einde van het jaar een eindejaartoelage verstrekt, waardoor enige financiële ruimte voor de feestdagen ontstond.”

Het college zegt de zorgen van D66 over de ontwikkeling van de koopkracht van de inwoners met een minimuminkomen te delen. “Vanuit de mogelijkheden die wij hebben proberen wij deze inwoners te ondersteunen. Tegelijkertijd moeten wij accepteren dat het teruglopen van de koopkracht zijn oorsprong vindt in door het rijk of andere partijen genomen besluiten en maatregelen. De suggestie om een eenmalige eindejaarsuitkering voor de minima te verstrekken in 2019 nemen wij niet over”, aldus het college.

Het mag niet
“Enerzijds vanwege de gemaakte keuzes om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen en anderzijds omdat het niet geoorloofd is als gemeente een eenmalige uitkering te verstrekken ter verbetering van de koopkracht. Dit valt onder de noemer inkomenspolitiek en is een rijksaangelegenheid. De eindejaarsuitkeringen vanuit het verleden zijn altijd door het rijk georganiseerd en vergoed.”

“De zogeheten Meedoenregeling voor inwoners en hun kinderen die tot de doelgroep minima behoorden, was een tegemoetkoming als sprake was van participeren in de maatschappij op maatschappelijk, cultureel, sportief of educatief gebied”, laat het college weten.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button