Hollands Kroon

KVG vol aandacht bij lezing Waterschapbestuurder Veenman

Advertentie:

Loco-dijkgraaf Rob Veenman was afgelopen maandagavond, op uitnodiging van het K.V.G. Wieringermeer, gastspreker voor vele dames en enkele heren in dorpshuis “Ons Tweede Thuis” in Slootdorp.

Aan de hand van duidelijk beeldmateriaal liet hij zien hoe het Hollandse leefgebied in de loop van de geschiedenis wist te ontkomen aan het steeds terugkerende water. Door droogmakerijen en inpolderingen werd heel veel land overwonnen op de zee.

Met het graven van kanalen en bouwen van molens en gemalen werd de waterhuishouding beheersbaar gemaakt. Er kwamen dijken die in de loop van de jaren verstevigd moesten worden na doorbraken en stormvloeden. Sluizen hielden de waterspiegel op peil en zorgden voor een scheiding tussen zout en zoet, drinkbaar water. Overtollig water kon opgevangen worden in boezems.

Extreme omstandigheden
Maar rampen bleven door extreme weersomstandigheden niet uit. Dat leidde er toe dat enorme projecten als het Deltaplan werden uitgevoerd. Niet alleen is er bescherming tegen de zee noodzakelijk; ook de gebieden rond de grote rivieren zijn kwetsbaar en kan het water voor veel overlast zorgen. Reden om de dijken niet alleen te verhogen, maar vooral ook te verstevigen in de breedte.

Het gevaar kan tweeledig zijn; teveel watertoevoer uit het binnenland én onveilige dijken na langdurige droogte waardoor deze scheuren gaan vertonen en weg kunnen schuiven. De doorbraak in de droge zomer van 2003 bij Wilnis was dan ook de aanleiding om alleen nog maar te bouwen boven maaihoogte. Het IJsselmeer is een belangrijk reservoir voor onze watervoorziening.

Zeer actief
Het Waterschap is er zeer actief het peil op de juiste hoogte te houden en het zoute water buiten te sluiten. In nieuwbouwwijken wordt rekening gehouden met waterpartijen om regenwater na heftige buien af te voeren en zo het rioolstelsel te ontzien. Geadviseerd wordt in te zetten op groene tuinen en verharde bodems zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Met tal van voorbeelden op het gebied van water keren, water beheren, water zuiveren en het beheren van wegen, gaf de heer Veenman een beeld van de activiteiten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de volgende Waterschapsbelastingaanslag zal in ieder geval voor de leden van het KVG met veel meer begrip de portemonnee getrokken worden. Het Waterschap is voor het bewonen van ons lage land letterlijk van levensbelang!

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button