Den HelderHollands KroonSchagen

Verdere samenwerking omroepen voorlopig niet aan de orde

Adverentie

De colleges in de regio verwachten op korte termijn geen samenwerking tussen Regio Noordkop en Noordkop Centraal. Dat schrijft het college van Den Helder aan de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2019 kwamen PVV en Behoorlijk Bestuur met een motie vreemd aan de orde van de dag. Ze riepen het college afstand te nemen van de handelswijze van Schagen FM/Noordkop Centraal ten aanzien van de streekvorming (in relatie tot de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder en RTV Noordkop uit Hollands Kroon). De motie werd aangehouden op basis van de mededeling van wethouder Keur dat ze zich kon vinden in de inhoud van de motie, maar ze wilde dit onderwerp in gezamenlijkheid met de colleges van Hollands Kroon en Schagen bespreken.

Die bespreking heeft plaatsgevonden. “Allereerst is contact geweest met Schagen FM/Noordkop Centraal over het gebruik van het gemeentelijk logo van Den Helder. Op ons verzoek wordt het gemeentelijke logo inmiddels niet meer gebruikt door Schagen FM/Noordkop Centraal”, meldt het college van Den Helder. “Daarnaast heeft aanvullend overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de colleges van Hollands Kroon en Schagen. De gezamenlijke constatering is dat de lokale omroepen van Den Helder (LOS) en Hollands Kroon (RTV Noordkop) op dit moment wel samenwerken (onder Regio Noordkop), maar samenwerking tussen Regio Noordkop met de lokale omroep van Schagen (Schagen FM/Noordkop Centraal) op dit moment niet van de grond komt.”

“Hoewel hier op korte termijn geen directe verandering in wordt verwacht, blijven de drie colleges streven naar samenwerking tussen de drie lokale omroepen op de lange termijn. Hiertoe blijven we in overleg met elkaar én de betrokken lokale omroepen.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button