Noord-Holland

“Meer aandacht voor samenhang hernieuwbare energie”

Noord Holland – De RES-regio Noord-Holland Noord beschikt over een systematisch opgebouwde concept Regionale Energiestrategie (RES) met goede en gedegen milieu-informatie. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind).

Dertig regio’s in Nederland stellen een RES op. Een RES brengt onder meer in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie, zoals met zonne- en windenergie, kan worden opgewekt voor klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES.

De pilot helpt RES-regio’s de voordelen van milieueffectrapportage in hun RES zoveel mogelijk te benutten. Zo kunnen energieprojecten zorgvuldiger en sneller worden uitgevoerd, wanneer rekening wordt gehouden met omgevingsaspecten zoals natuur en landschap. De pilotregio’s trekken samen op, om zo van elkaar te leren en worden daarbij ondersteunt door het Nationaal Programma en de Commissie.

De Commissie heeft op verzoek van de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord gekeken naar de milieu-informatie in hun concept-RES en daarover advies uitgebracht. Zij concludeert dat beide regio’s beschikken over een systematisch opgebouwde concept-RES met goede en gedegen milieu-informatie. Hiermee ligt er een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages. De Commissie adviseert bij deze stap voor de verschillende zoekgebieden voor hernieuwbare energie onder meer de samenhang tussen en stapeling (cumulatie) van effecten op natuur en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij voor beide regio’s specifieke aanbevelingen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button