Politiek

Raad zet streep door Streepjesberg: geen woningbouw!

Adverentie

Den Helder – De raad heeft een stokje gestoken voor de plannen van het college om sportpark De Streepjesberg na 2030 mogelijk een andere invulling te geven. In de ‘Omgevingsvisie Den Helder’, die maandagavond werd behandeld door de gemeenteraad, was de Streepjesberg aangewezen als “zoekgebied voor ontwikkeling na 2030”. Uit het document blijkt dat behalve een meer landelijke invulling ook woningbouw “niet ondenkbaar” is. Een amendement van de Stadspartij, Behoorlijk Bestuur, PvdA, Fractie Pastoor en PVV maakte dat die plannen voorlopig niet doorgaan. Het voorstel dit te schrappen uit de omgevingsvisie werd op de VVD na door alle fracties gesteund.

De Streepjesberg heeft van oudsher de functie als sportterrein en is momenteel de thuisbasis van FC Den Helder. De raadsleden zijn van mening dat dit onveranderd dient te blijven. Uit de toelichting van het amendement blijkt dat de indieners wel kansen zien voor zeer kleinschalige, landschappelijke ontwikkeling op het sportcomplex, maar absoluut niet voor woningbouw. Daarnaast vinden de fracties het niet uit te leggen aan de inwoners dat de gemeente eerst een investering van €800.000,- doet bij FC Den Helder, om mogelijk zeven jaar later het sportcomplex een totaal andere invulling te geven. “Het door de gemeente gevoerde beleid moet ook enig vertrouwen uitstralen naar de gebruikers van sportpark De Streepjesberg, zeker nu we enorm gaan bezuinigen.”

Landje van Berts
Een ander aangewezen zoekgebied in de omgevingsvisie is het Landje van Berts. Ook hier ziet het college kansen om “onderscheidende woonmilieus” toe te voegen en ook hier probeerden fracties maandagavond een stokje voor te steken. Behoorlijk Bestuur en Samen Actief dienden samen een amendement in om de “denkrichting enkele tot een handvol (recreatie)woningen” op het Landje van Berts uit de omgevingsvisie te schrappen. Dit amendement werd met 16 stemmen tegen 14 net niet aangenomen. Daarmee blijft woningbouw één van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Landje van Berts na 2030.

Een andere mogelijke invulling van het Landje van Berts is een project van Aquaport. Dit ‘Water Experience’ initiatief agendeert urgente maatschappelijke vraagstukken rond water en voedsel en activeert kinderen en jongeren, maar ook bedrijven en onderzoekers om samen aan integrale oplossingen rond water en voeding te werken. Samen Actief en de Stadspartij dienden maandagavond een motie in waarmee zij het college opdragen ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van dit project van Aquaport. Volgens de twee fracties kan dit initiatief een belangrijke bijdrage leveren aan de pedagogische ontwikkeling van de jeugd in de gemeente, waarmee “de druk op de nulde en eerstelijns jeugdzorg (preventie) kan worden verminderd”. Bovendien wordt verder geen beroep gedaan op de gemeente Den Helder voor financiële investeringen. Deze motie zal op een later moment worden besproken in een commissie.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

3 reacties

 1. Het blijkt maar weer dat de gemeenteraad niet weet waar men mee bezig is… In de raadsperiode 2010-2014 is al besloten dat de streepjesberg niet ontwikkeld mocht worden als woongebied. De firma Tuin wilde hier toen een aantal villa’s bouwen.

  De gemeenteraad heeft toen besloten dat dit gebied, vallend onder natura 2000 nooit bebouwd mocht worden. En mocht FC Den Helder dit deel van het terrein in de toekomst zou willen afstoten, dat het gebied dan een natuurgebied moet worden. .Dit is ook zo besproken met de provincie.

  Het is dan ook schandalig dat er iemand binnen gemeente Den Helder dit alsnog probeert te ontwikkelen als woongebied. De vraag zou dan ook moeten zijn in de raad, wie er op dit beschamende idee is gekomen. Immers was het besluit zeer duidelijk, dat het duingebied niet gebruikt mag worden als woongebied.

  1. @H.O. Er zijn sinds de periode 2010-2014 natuurlijk veel raadsleden vertrokken en nieuwe bijgekomen. Dus is het niet zo gek dat besluiten van tien jaar geleden niet altijd ‘actief herinnert’ worden. Dat is wat anders dan dat de raad niet weet waar ze mee bezig zijn. Daarnaast gaat het om een omgevingsvisie. In een omgevingsvisie kan je alles opschrijven wat je wilt, ook als daar heel veel lastige hordes voor genomen moeten worden. Volgens mij komt het idee bij bureau West8 vandaan. Dat idee is ook al ruim 10 jaar oud. West8 heeft denk ik niet zoveel op met sport en de waarde van dit terrein voor heel Den Helder. Maar goed, het amendement om de locatie als potentieel woongebied in de Omgevingsvisie te schrappen is zeer breed gedragen in de raad. Persoonlijk ben ik daar heel blij mee.

   1. @Arvid Post, laat nu je eigen D66 een raadslid hebben die de raadsperioden 2010 – 2014 heeft meegemaakt. Dus weet wat er gespeeld heeft. Dat dit raadslid er mogelijk geen actieve herinnering aan heeft wat er afgesproken is, neemt niemand hem kwalijk. Maar het onderwerp op zich zal het raadslid van D66 niet vergeten zijn.

    Dat er bijna geen raadsleden meer actief zijn, sinds 2014 is niet erg. Echter horen de raadsleden die nu aan het werk zijn, wel op de hoogte zijn wat er de afgelopen 15 a 20 jaar heeft afgespeeld in de gemeente Den Helder. Dit is ook makkelijk terug te lezen in alle besluitenlijsten die staan op de website van de gemeenteraad van Den Helder.

    De exacte informatie kun je dan opzoeken, als een bepaald onderwerp terug komt op de agenda van de raad. Een actieve herinnering is dan ook niet nodig, want alles is terug te lezen en te beluisteren.

    Het huidige amendement overruled het oude besluit van de gemeenteraad, en de afspraken die toen der tijd zijn gemaakt. In het huidige amendement had moeten staan, dat de afspraken uit de perioden 2010-2014 in stand gehouden moesten worden.

    Na 2030 is het nu mogelijk, om zonder tussenkomst van de raad alsnog op de streepjesberg te bouwen. Het college heeft daar nu de instrumenten voor. De raad trapt vaker in dit soort doortrapte manieren, waarbij ze door onnadenkendheid besluiten nemen. In een amendement, moet je altijd kijken of er besluiten zijn die je moet herbevestigen. In plaats van volledig te vervangen.

    Want ook het stadhuis op Willemsoord, is op z’n zelfde doortrapte manier mogelijk gemaakt. En geen enkele zittende partij die tegen het stadhuis was, heeft dit gezien of wat mee gedaan.

    West 8 was gevraagd het idee uit te werken, maar is niet de initiatiefnemer geweest. Verder weet u als (oud) ambtenaar van gemeente Den Helder ook dat West 8 grotendeels werk heeft uitgevoerd in opdracht van gemeente Den Helder en Zeestad CV/BV.

    Ook D66 had het in die tijd, een wethouder stadsontwikkeling die met grote voorkeur die villa’s in een Natura 2000 gebied wilde bouwen.

    West 8 was het favoriete architectenbureau van D66 Wethouder Lolke K. Die ook voorstander was om de streepjesberg vol te bouwen met villa’s.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: