Hollands Kroon

Nieuw bestemmingsplan voor datacenter Middenmeer

Hollands Kroon – Het college van Hollands Kroon heeft 16 oktober 2020 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer, aan de oostkant van de Cultuurweg en aan de westkant van de rijksweg A7.

Op het huidige bedrijventerrein “Venster West” mogen datacenters worden gevestigd. Dat staat het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein toe. Het college heeft onlangs nog een vergunning in ontwerp ter inzage gelegd voor een datacenter op dit terrein. Een datacenter op de nieuwe aangevraagde plek past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De huidige locatie heeft namelijk een agrarische bestemming. Het college is bereid om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ontwikkeling past namelijk binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie.

Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Via deze website kunnen bezoekers zoeken door ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ in te typen, dan vinden zij het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.

Schriftelijke reactie
Reacties over het  ontwerp bestemmingsplan kunnen verstuurd worden naar gemeente Hollands Kroon. De periode voor het indienen van een zienswijze is zes weken, van 16 oktober tot en met 26 november 2020. De reactie kan schriftelijk verzonden worden de gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in de brief het onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. Ook kan mondeling een zienswijze worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening. Dat kan via het 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button