Den Helder

Tweede pilot om patiënten met hartfalen thuis te behandelen van start

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep en zorgorganisatie Omring zijn maandag gestart met een tweede pilot, waarin patiënten met hartfalen thuis worden behandeld. Waar patiënten in de eerste pilot alleen na een ziekenhuisopname deel konden nemen, is meedoen nu ook toegankelijk voor patiënten die onder behandeling zijn op de polikliniek.

Wanneer de toestand van een hartfalenpatiënt verslechtert zou hij normaal gesproken voor langere tijd opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bij deze pilot wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de behandeling thuis voort te zetten. De patiënt krijgt thuis medicatie toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats.

Voor de tweede pilot is ook een traject voor de poliklinische patiënten in voorbereiding. Naast patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, kunnen ook patiënten die onder behandeling zijn op de polikliniek deelnemen. Het gaat om patiënten waarbij vastgesteld wordt dat ze teveel vocht vasthouden. Ze krijgen daarvoor medicatie. Als de normale medicatie niet helpt, is ook voor deze patiënten de mogelijkheid thuis via het infuus aanvullende medicatie toegediend te krijgen. “Op deze wijze proberen we een opname in het ziekenhuis te voorkomen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter, ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling ten goede”, aldus een woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuis.

Veilige zorg
De pilot is onderdeel van het zorgprogramma Hospital@Home en zal twee tot drie maanden duren. De zorg die de patiënten thuis krijgen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt uitgevoerd door het gespecialiseerd verpleegkundigen van zorgorganisatie Omring en verpleegkundig specialisten van Noordwest. Gezamenlijk bezoeken zij de patiënt twee keer per dag thuis. Het zorgprogramma Hospital@Home is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames te voorkomen. De behandeling van deze patiënten vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ziekenhuiscomplicaties klein is.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button