Hollands KroonPolitiek

Continuïteit of afhankelijkheid? Incluzio slokt in Hollands Kroon nog eens 5 miljoen van de begroting op

Adverentie

Hollands Kroon – De overeenkomst tussen Incluzio en de gemeente Hollands Kroon loopt af en moet opnieuw bekeken worden. De gemeente, die afhankelijk is van de zorgpartner voor alle zorg op het gebied van WMO en Jeugdzorg, wil graag verlengen. Volgens Inlcuzio kan dit niet voor hetzelfde bedrag. Het voorstel van wethouder Mary van Gent is om jaarlijks €5.000.000,- extra in de begroting op te nemen en volledig financieel verantwoordelijk te worden.

Incidentele kosten
De nieuwe overeenkomst moet economisch duurzaam zijn, en meer inzicht bieden op het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast wil Incluzio meer gaan doen aan innovatie en langdurige contracten met zorgpartijen. Hierbij kan gedacht worden aan digitalisering en het toepassen van ‘domotica’ zoals valdetectie bij kwetsbare mensen thuis. Volgens de wethouder simpele dingen, die enkel kunnen worden toegepast als je meerjarig samenwerkt. Investeringen hebben nu eenmaal tijd nodig om zichzelf terug te verdienen.

Tenminste, bij een commerciële zorgpartner als Incluzio. Het bedrijf is echter al jaren verlieslijdend en de gemeente, die eerder trots was op de lage zorgkosten in de begroting, heeft al meermalig geld moeten bijleggen. Een groot bezwaar vanuit de gemeenteraad is dan ook dat zij steeds achteraf met kosten worden geconfronteerd die niet in de begroting staan. Volgens het collegevoorstel wordt dit in de nieuwe overeenkomst structureel doorgevoerd. Tegenstrijdig is echter dat de genoemde innovatieprojecten, die gepresenteerd worden als voordeel van het verlengen van de overeenkomst, niet in het aanvullende bedrag zijn meegenomen. Eventuele kosten zullen in de toekomst alsnog incidenteel aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Financiële verantwoordelijkheid
De gemeente wil de huidige constructie handhaven omdat dit volgens hen zorgt voor zorgcontinuïteit voor de inwoners. Incluzio heeft de afgelopen jaren met name op de jeugdzorg verliezen geleden. Omdat de gemeente de economische houdbaarheid van de samenwerking zo belangrijk vindt worden zij in de nieuwe overeenkomst risicodragend op het vlak van de ingekochte, tweedelijns zorg. Incluzio blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele opdracht binnen het daarvoor beschikbare budget. De controle die Hollands Kroon heeft over de uitvoering van de zorg binnen de gemeente lijkt daarmee nog verder af te nemen, iets dat volgens verschillende raadsleden eerder al problematisch was.

De gemeente wil het liefst geen alternatieven onderzoeken. De economische houdbaarheid van de samenwerking heeft voor een groot deel betrekking op de logistieke problemen en kosten die de overgang naar een nieuw systeem met zich mee zou brengen. Dit wordt door het college terloops genoemd, maar moet een sterke motivatie zijn voor het niet willen veranderen van zorgaanbieder. In totaal kost Incluzio de gemeente jaarlijks €24.600.000,- wat ongeveer een kwart is van de totale begroting. Bij de overdracht of opsplitsing van dit contract komt veel kijken.

Eén alternatief is het grotendeels zelf uitvoeren van de zorg door de gemeente, maar dit komt volgens het bestuur de kwaliteit niet ten goede. Echter scoort Incluzio onder zorgaanbieders in de gemeente qua waardering bij de inwoners het laagst, en als enige lager dan de streefwaarde. Een tweede optie is om een aanbesteding te organiseren, om te onderzoeken of andere partijen mogelijk kunnen concurreren qua kosten en kwaliteit. De gemeente ziet er meer waarde in om een proces te realiseren dat snel duidelijkheid biedt aan de contractpartners en inwoners.

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober staat het voorstel van de wethouder geagendeerd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button