Hollands KroonPolitiek

Ontwerp voor park langs de Cultuurweg medio volgend jaar klaar

Adverentie

Middenmeer – Het schetsontwerp voor het beoogde park tussen de Cultuurweg bij Middenmeer en de A7 is naar verwachting medio volgend jaar gereed. Dat laat het college van de gemeente Hollands Kroon in een memo aan de gemeenteraad weten. Na het raadsbesluit waarmee afgelopen februari €15.000,- beschikbaar werd gesteld heeft het college een selectie gemaakt uit drie ontvangen offertes van verschillende adviesbureaus. Advies- en ingenieursbureau HB-Advies mag in samenwerking met Baljon Landschapsarchitecten het plan vorm gaan geven.

In het plan worden een aantal maatschappelijke opgaven verwerkt, welke ook naar voren zijn gebracht door initiatiefnemer Senioren Hollands Kroon. Zo gaat het adviesbureau onder andere kijken welke waterberginsmogelijkheden er zijn voor het gebied, hoe het park positief kan bijdragen aan de landschappelijke inpassing van de datacenters, op welke manier de cultuurhistorische waarde van het gebied naar voren kan worden gebracht en welke recreatieve mogelijkheden er zijn. Voor inwoners worden twee participatieronden georganiseerd.

Het schetsontwerp wordt met alle bovenstaande overwegingen opgesteld. Daarbij maakt HB-advies ook een inschatting van de financiële middelen die nodig zijn voor de aanleg en het beheer van het plangebied en welke subsidies en partners aangetrokken kunnen worden. De verwachting van het college is dat het concept in het tweede kwartaal van 2023 gereed is. Als de raad instemt met het schetsontwerp start de volgende fase, waarin het definitieve ontwerp wordt opgesteld en de financiële middelen worden verzameld. Naar verwachting duurt dit proces nog een jaar. De aanleg begint dus op zijn vroegst medio 2024.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button