Den HelderVideo

Woningruil loopt vast op €3,50 (Video)

Advertentie:

Den Helder – Huurders van Woniningstichting in Den Helder worden aangemoedigd woningruil te gebruiken om sneller te kunnen verhuizen. Door problemen in de wijk voelt Yolanda zich genoodzaakt te verhuizen. Via een woningruil dacht zij makkelijker van huis te kunnen wisselen. Echter valt haar toekomstige huur drie euro vijftig boven haar huurgrens en vist Yolanda daardoor achter het net.

Sinds dertien jaar woont Yolanda in een huis van de Woningstichting in Den Helder. Hoewel ze met haar zoon en kat erg geniet van haar huisje moet zij noodgedwongen verhuizen. Door persoonlijke omstandigheden en toenemende conflicten in de buurt voelt zij zich niet veilig: “De situatie is onhoudbaar, onveilig. De problemen worden alleen maar erger, die worden er niet minder om als ik blijf”, aldus Yolanda. De spanningen zijn dermate hoog opgelopen dat meerdere instanties, waaronder wijkmeesters van de Woningstichting en politie, betrokken zijn geweest bij de conflicten. Voor Yolanda is er één duidelijke oplossing: verhuizen.

Door een woningruil met een andere familie in de stad dacht zij de perfecte oplossing gevonden te hebben. Beiden ervaren een onveilige woonsituatie en het verplaatsen naar een andere wijk zou veel soelaas bieden voor beide families, zegt Yolanda: “De andere familie heeft veel vrienden hier in de buurt en ik wil graag daar heen. Dan ben ik tenminste weg uit de buurt.” Onduidelijkheden over de huur- en inkomensgrens gooien echter roet in het eten.

In het klantenportaal van Yolanda is te lezen dat, passend bij haar situatie, een inkomensafhankelijke huurgrens van €633,- per maand is vastgesteld. Aangezien het nieuwe huis haar €570,- zou kosten, was Yolanda in de veronderstelling dit zonder moeite te kunnen bekostigen. Echter, sinds 28 september van dit jaar heeft de Woningstichting haar huur- en inkomensgrenzen aangepast, maar dit is niet terug te vinden in het klantenportaal van Yolanda. Naar eigen zeggen heeft zij hier ook geen bericht van ontvangen. Deze wijziging heeft als gevolg dat Yolanda’s nieuwe huurgrens is vastgesteld op €566,50 per maand: drie euro en vijftig cent te weinig voor haar beoogde nieuwe woning.

Woningstichting houdt vast aan regels
Hoewel het tekort uitkomt op een ogenschijnlijk laag bedrag geeft de woningstichting niet toe. Tevens geven zij aan niet bereid te zijn om de zaak in kwestie met Regio Noordkop te bespreken. In een schriftelijke verklaring meldt de Woningstichting: “Vanwege privacy redenen gaan wij niet in op deze specifieke situatie. Wel kunnen wij aangeven dat bij woningruil dezelfde toewijzingsregels gelden als bij reguliere verhuur. Met deze regels zorgen wij ervoor dat de woning passend bij het inkomen wordt toegewezen.”

Ook met een garantstelling gaat Woningstichting niet akkoord: “Mijn moeder wilde voor mij garant staan, voor die drieënhalve euro, maar ze zeiden meteen al, ‘dat gebeurt niet, u heeft niet genoeg geld voor het huis’”, aldus Yolanda. Als alternatief is haar aangeboden dat zij zich opnieuw kan inschrijven en na de conventionele wachttijd een nieuwe woning toegewezen kan krijgen. Yolanda staat sinds drie jaar opnieuw ingeschreven, maar een nieuwe woning vinden is niet makkelijk: “Als ik me nu op een nieuwe woning inschrijf ben ik nummer tweehonderd en ik sta al drie jaar ingeschreven. Met de nieuwe huurgrens kan ik dan een flat krijgen, maar dat zie ik niet zitten.”

Zelf heeft Yolanda weinig vertrouwen in een gunstige afloop van de woningruil. Een positieve ontwikkeling tussen haar en haar buurtgenoten ziet zij ook somber in: “Dit komt echt nooit meer goed. Dat is voor mij nu aan het eind”.

Toon meer

Brent van der Hell

Brent van der Hell is werkzaam bij Regio Noordkop als verslaggever / redacteur TV. Hij is bereikbaar via brent@regionoordkop.nl, of via de telefoonnummers 0627656370 en 0223684609.

5 reacties

  1. Het grootste probleem is dat Ahmet en Oemfoefoe voorrang krijgen en Yolanda nummer 200 staat, typerend voor het nieuwe NL

  2. Voor je met WS gaat discussiëren heb je al verloren. Berust er maar in, want dit is/wordt nog erger dan de conflicten in de buurt.

    1. Waarom zou je űberhaubt willen discusieren terwijl je niet over de juiste vereisten beschikt, moeten ze dan alsmaar voor een ieder van de regels afwijken, de regeltjes zijn er niet voor niets in het leven geroepen?

      1. Je hebt gelijk. Regelneukers heb je in ieder (ambtenaren) bedrijf. Fantasieloze mensen met een saaie baan.

  3. Mevrouw Boessenkool is van mening, las ik bij een ander artikel over huisvesting en opvang van asielzoekers, dat wij in een beschaafd land wonen. Mevrouw Boessenkool zal best een beschaafd mens zijn, echter mensen werkend in een organisatie kunnen in dit land zeer onbeschaafd zijn met hun organisatiepet op. Woningstichting Den Helder is daar een voorbeeld van. Mensen in nood worden niet geholpen omdat Woningstichting liever bezig is met prestige objecten en daarom ook stellen, dat zij wel 10.000 woningen hebben en dat zou voldoende moeten zijn. Een idiote stelling, omdat het volstrekt onvoldoende is!
    Bovendien ligt Ter Apel in een zeer gunstig gebied voor wat betreft ruimte en mogelijkheden van werk. Dan denk ik vooral aan mensen die in staat zijn of worden gebracht om de vele beschadigde huizen in Groningen te herstellen. Eerst even snel in de omgeving van Ter Apel een stuk of vijf gebouwen te realiseren waarin 1500 asielzoekers op beschaafde wijze kunnen worden opgenomen. Uiteraard met een adequaat vervolg op de diverse terreinen.

Wellicht ook interessant

Back to top button