Texel

Subsidie Waddenfonds voor twee Texelse projecten

Texel – Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft de subsidies voor twee grote projecten op Texel definitief afgerond. De innovatieve Prins Hendrikzanddijk krijgt 12 miljoen euro uit het fonds. Voor het project “Loodsen door het Landschap” is definitief 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. “Beide projecten zijn prachtige voorbeelden die naadloos aansluiten bij onze doelstellingen”, aldus voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds.

De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. Voor de traditionele zeedijk is een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter gerealiseerd. Hiervoor is ruim vijf miljoen kuub zand gebruikt. De nieuwe buitendijkse geleidelijke overgang van water naar land slaat twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige zeewering en versterking van natuurwaarden. Zo is er 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd met een zoet-zout overgang en een broedeiland. Ook is een voet- en fietspad aangelegd en een vogelkijkhut gebouwd.

De komende dertig jaar wordt het project gevolgd om te zien of deze zandige en innovatieve dijkvariant ook elders in het Waddengebied en Nederland kan worden toegepast. Het werk is uitgevoerd onder aanvoering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft twee jaar korter geduurd dan gepland.  De Prins Hendrikzanddijk won tijdens de uitvoering de tweejaarlijkse WOW-prijs voor de beste samenwerking bij waterschapprojecten. De totale kosten van het project bedragen 55 miljoen euro, waarvan het Waddenfonds ruim 12 miljoen heeft gefinancierd.

Loodsen door het Landschap
In en rond het dorp Den Hoorn is de rijke geschiedenis van het loodswezen in elf verschillende projecten weer tot leven gebracht. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw woonden er in Den Hoorn meer dan 150 loodsen, die de VOC-schepen van de Noordzee naar de Texelse Reede op de Waddenzee begeleiden. Daar werden de schepen bevoorraad voor de lange reizen naar de overzeese gebiedsdelen.

Voor het project zijn cultuurhistorische elementen die herinneren aan deze rijke geschiedenis opgeknapt. Zo is museum ’t Walvaarderhuisje gerestaureerd en zijn er natuurlijke strandopgangen gecreëerd en vijf wandelroutes aangelegd. Ook is het dorpshart van Den Hoorn opgeknapt. Verder is van de karakteristieke Neeltjesnol, waar de vrouwen vroeger de zeevaarders uitzwaaiden, weer een beeldbepalend duin gemaakt. Het project is ontwikkeld op basis van plannen en ideeën uit de dorpsgemeenschap.

“De revitalisering van Den Hoorn en omgeving heeft ons veel gebracht”, aldus projectleider Henk Hilstra. “Den Hoorn was een stil dorp geworden. Er is nu veel meer reuring en belangstelling voor dit oude stukje cultuurhistorie.” Met Loodsen door het Landschap is 2,8 miljoen geïnvesteerd op Texel.  De helft daarvan is gefinancierd door het Waddenfonds.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button