Den Helder

Aanpak geluidshinder

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van lawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder te verminderen. Het Rijk heeft in de jaren ‘80 een lijst opgesteld van woningen die een te hoge geluidsbelasting ondervinden. Deze woningen komen in aanmerking voor subsidie voor maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen.

Op de lijst voor sanering staan ook woningen aan de Polderweg en Prins Hendriklaan in Den Helder. Op 17 december besloot het college van burgemeester en wethouders het ontwerp saneringsprogramma voor deze woningen vast te stellen. In dat programma staat hoe de geluidsbelasting kan worden onderzocht en welke maatregelen er mogelijk zijn.

Het programma ligt nu ter inzage. Zodra het programma definitief is gaat de gemeente verder met de aanpak van de geluidshinder. Daarvoor wordt contact opgenomen met de bewoners en eigenaren van de woningen aan de Polderweg en Prins Hendriklaan. Eventuele aanpassingen aan woningen gebeuren alleen in overleg en met toestemming van de eigenaar en bewoner.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button