Den HelderPolitiek

Motie van afkeuring na wederom een communicatiefout wethouder De Koning

Den Helder – Het havendossier blijkt een taaie kluif voor de nieuwe wethouder Chris de Koning. Tijdens de vergadering maandagavond werd zijn functie, na vier maanden in het college, door de gemeenteraad ter discussie gesteld. Een motie van afkeuring aan hem en het gehele college werd met grote meerderheid aangenomen. De communicatie bij besluitvorming rond Port of Den Helder is volgens de raad ronduit slecht en zelfs na meerdere schuldbewuste reflecties van de portefeuillehouder ging het opnieuw mis.

Tijdens de raadsvergadering van 6 december zei De Koning dat het proces rondom de nieuwe Service Level Agreement met het havenbedrijf niet goed verlopen is: “We hebben de raad verrast met een voorstel dat een beetje uit het niets kwam. We hadden eerder aan u moeten communiceren dat er een voorstel aankwam.” De raad was over verschillende dingen niet tevreden. Zo lag het voorstel eerder bij de krant dan bij een deel van de raad en moesten de raadsleden meerdere keren vragen om extra informatie. Met de overeenkomst is 32 miljoen euro gemeenschapsgeld gemoeid.

De Koning nam de kritiek ter harte en gaf aan vooruit te willen kijken. Daarbij stelde hij de gemeenteraad gerust door te zeggen dat het college het door de raad gesteunde Panteia onderzoeksrapport als leidraad neemt. Hierbij wordt een marsroute uitgestippeld die raad en college samen gaan volgen. Die route wordt gevolgd om tot een toekomstbestendig havenbedrijf te komen. Ondanks de zelfreflectie ging het kort daarna toch weer mis.

Bestuurlijke termijnkalender aangepast
Fractie Pastoor ontdekte dat de bestuurlijke termijnkalender zonder inbreng van de gemeenteraad is gewijzigd. In plaats van in maart wil het college de havenvisie pas in juni vaststellen: “U doet dit zonder overleg met de partners in de inmiddels niet meer zo ’gezamenlijke’ marsroute. Ondanks de vele duidelijke signalen van de raad dat het proces genoemd in Panteia onze leidraad is”, aldus de fractie. In een brief aan de raad bood het college hier vervolgens haar excuses over aan. Uitstel zou nodig zijn om de kwaliteit van het document te waarborgen.

Daarmee nam raadslid Leo van Esdonk geen genoegen: “Het op een verkeerde wijze informeren van de raad is in dit dossier geen incident meer maar een patroon. Begrijpt u dat de politiek het vertrouwen in u verliest door het bij voortduring stapelen van dit soort fouten?” Zo legde hij de wethouder voor maandagavond tijdens de raadsvergadering voor. Wethouder De Koning was echter niet aanwezig om de kritiek aan te horen. Hij is op vakantie. In zijn plaats beantwoorde Michiel Wouters de vragen.

Hoe? Waarom? College heeft geen antwoorden
Volgens Wouters is er veel misgegaan in dit dossier. Toch is er geen sprake van het opzettelijk verzwijgen van zaken: “We zijn ons bewust van de gevoeligheid van het dossier en de communicatie gaat sinds de nieuwe bestuursperiode inderdaad niet goed. Het college is op een rijdende trein gestapt. U zegt dat er sprake is van een patroon, maar het is zeker niet bewust geweest.” Wouters had geen verklaring voor het feit dat er een andere datum was opgenomen op de bestuurlijke termijnkalender. Volgens de wethouder stond de datum er al sinds oktober, maar tegelijkertijd zei hij dat er pas op 6 december overleg is geweest waaruit zou blijken dat uitstel van de havenvisie noodzakelijk was.

CDA’er Harmen Krul viel Van Esdonk bij en wees de wethouder op dit ongeloofwaardige verhaal: “Het is wel heel toevallig dat er in oktober per ongeluk een datum is opgenomen die vervolgens in een overleg dat pas op 6 december heeft plaatsgevonden ook naar voren komt. Hoe legt u dat uit?” Volgens Wouters is onduidelijk hoe en waarom de bestuurlijke termijnkalender is aangepast. Van Esdonk was het zat en vroeg zich hardop af waarom de wethouder niet aanwezig was en wie het college in de maling probeert te nemen. Vervolgens werd de vergadering lange tijd geschorst voor overleg tussen de fracties.

Motie van afkeuring
Bij terugkomst in de raad kondigde Van Esdonk een motie van afkeuring aan. Deze werd na wederom een lange beraadslaging achter gesloten deuren aangenomen door een grote meerderheid van de raad. Enkel D66, de partij van De Koning, stemde tegen. De ChristenUnie was afwezig bij de stemronde. Met een motie van afkeuring zegt de gemeenteraad dat zij van mening is dat het handelen van het college ernstig tekort schiet. Het is een minder krachtig instrument dan de motie van wantrouwen, welke in de praktijk betekent dat bewindslieden zijn of haar functie moeten neerleggen. In het geval van een motie van afkeuring besluiten wethouders soms toch op te stappen, maar het is geen gegeven. Gezien de afwezigheid van De Koning is onbekend welke conclusies hij naar aanleiding van de motie trekt.

In de motie valt te lezen dat de raad de portefeuillehouder en het gehele college verwijt dat de communicatie rondom het havendossier slecht is verlopen. De raad vraagt van het college begin volgen jaar een reflectie over het eigen handelen en de taakverdeling. Toch zijn er ook partijen die De Koning liever zien vertrekken. Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur gaf aan te balen van de bestuurskwestie, zo snel na het aantreden van het college. Volgens haar had D66 zelf moeten ingrijpen door een alternatieve wethouder aan te dragen. Volgens Hamerslag is De Koning te licht voor het complexe havendossier. D66 fractievoorzitter Jildau Meijer erkende de gemaakte fouten, maar volgens haar mogen er fouten worden gemaakt zolang er van geleerd wordt. Ze riep het college op om voor verbetering te zorgen.

GroenLinks, de PvdA, CDA en de Stadspartij deden juist wat water bij de wijn: Volgens hen is de motie een aanmoediging om beter te worden. “Het is te vroeg om elkaar af te maken”, zei Jan de Leeuw van de PvdA. “Deze wethouder die hier vier maanden bezig is wordt keihard afgerekend, dat vinden wij niet terecht.” Harmen Krul van het CDA hoopt dat de motie de juiste stimulans is om in de toekomst een oplossing voor het havendossier te vinden. PVV en Fractie Pastoor hadden daarentegen weer liever een motie van wantrouwen gezien: “Dit was het hoogst haalbare. We betreuren dat de wethouder hier niet is en dat zijn vakantie belangrijker is dan dit debacle. Hopelijk leert hij hiervan”, aldus PVV’er Frank Feeburg. Michiel Wouters reageerde wederom namens het college: “Wij zien dit als een ernstige aansporing en zullen er hard mee aan de slag gaan.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button