Cultuur/NatuurHollands Kroon

Openbaar groen in prima conditie, maar inwoners vinden van niet

Hollands Kroon – De kwaliteit van het openbaar groen in Hollands Kroon is prima vergelijkbaar met andere gemeenten. Ook de inzet van de gemeente om het groen te beheren wijkt niet af van de norm. Dat blijkt uit onderzoek door Universiteit Wageningen. Toch zijn de inwoners significant minder tevreden over het groenonderhoud. Sterker nog, ze zijn het minst tevreden van alle Nederlanders.

Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn met het onderhoud van perken, plantsoenen en parken in de buurt. In Hollands Kroon is slechts iets meer dan een kwart van de inwoners het daar mee eens. Binnen de gemeente is men dus niet erg tevreden over de status van het openbaar groen. Ook scoort de stelling ‘straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar’ lager dan gemiddeld: In Hollands Kroon vindt 41 procent van de mensen dat dit het geval is terwijl landelijk 54 procent die opvatting steunt.

Het college is zich bewust van dit gegeven, maar heeft eigenlijk geen idee waarom dit zo is: “Op basis van bovenstaande cijfers kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde inwoner van Hollands Kroon minder tevreden is met het groenonderhoud dan de overige gemeenten in Nederland. Het is lastig om hiervoor een eenduidige verklaring te geven”, zo staat in een brief aan de gemeenteraad over de Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer. De Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer is een onderzoek dat al ruim 20 jaar wordt uitgevoerd door Universiteit Wageningen. In de rapportage staat hoeveel groen er is in de gemeente, hoe goed dit onderhouden wordt en hoeveel de gemeente daarvoor uitgeeft.

Veel openbaar groen per inwoner
Hollands Kroon heeft 296 hectare gemeentelijk openbaar groen binnen de bebouwde kom en besteedt 2,42 miljoen euro aan het beheer van dit groen. De gemeente scoort op één punt heel erg hoog: De hoeveelheid vierkante meter openbaar groen per inwoners is maar liefst 48 procent hoger dan in andere gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Logischerwijs besteedt de gemeente daarom ook per inwoner meer aan het groen (16 procent). Dat betekent wel dat er per vierkante meter groen juist minder wordt besteed dan gemiddeld (€0,89,- per vierkante meter t.o.v. €1,13,-).

Uit de door de gemeente zelf aangeleverde gegevens blijkt ook dat de kwaliteit van het openbaar groen niet onder doet voor dat van andere gemeenten. De onderzoekers concluderen dan ook dat de lagere kosten per vierkante meter niet zorgen voor een slechtere kwaliteit: “De lagere kosten per eenheid hebben geen directe relatie met de kwaliteit van het groen. De kwaliteit van het groen van Hollands Kroon is op eenzelfde niveau als de benchmark.” Het is volgens de onderzoekers vaak zo dat gemeenten met veel groen binnen de bebouwde kom juist iets minder uitgeven per vierkante meter.

Volgens de onderzoekers is het op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk iets te zeggen over de vraag waarom inwoners van Hollands Kroon de kwaliteit toch als slechter ervaren. Er zijn wel wat hypotheses, zoals dat vergrijzing en de nieuwe methoden van ecologisch beheer een rol spelen. Het is ook geen eenmalige waarneming: Sinds 2018 is het beeld bij iedere meting gelijk. Van de ongeveer 70 gemeenten waarbij de inwoners deze vraag gesteld is scoort Hollands Kroon structureel het allerlaagste.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button