Hollands KroonRegio Noordkop

Antwoord op de vragen van VVD Hollands Kroon

Hollands Kroon – De VVD in Hollands Kroon heeft het college vragen gesteld over de samenwerking tussen LOS Den Helder en RTV Noordkop. Helaas had de fractie niet het idee deze vragen gewoon rechtstreeks aan de omroep te stellen, maar dat neemt niet weg dat we ze niet kunnen beantwoorden. Bij deze:

Vraag 1
Heeft de samenwerking tussen LOS Den Helder en RTV NoordKop in uw beleving geleid tot verbetering van de nieuwsvoorziening in Hollands Kroon ? Als uw antwoord positief is, kunt u dan met voorbeelden aangeven waaraan dat is af te leiden.”

Antwoord
Ja, dat is het geval. Dankzij het samenvoegen van redacties is er meer aandacht voor het gebied als geheel. Nog niet zoveel als we willen, maar wel meer dan voorheen. Dat is echter niet hetzelfde als louter aandacht voor Hollands Kroon, dat is in een streekomroep (waar de raad van Hollands Kroon zo om riep) niet mogelijk. Tijd en aandacht moet namelijk over het gehele gebied worden verdeeld, maar vanuit Den Helder is extra redactiebudget vrijgemaakt om juist ook de verslaggeving vanuit Hollands Kroon te verbeteren. Dankzij de deelname aan de landelijke pilot zal dit vanaf maart verder verbeteren.

Vraag 2
Kunt u aangeven waardoor het komt dat 90% van de reclame-uitingen van NoordKop Centraal van bedrijven uit Den Helder komt?

Antwoord
Onze naam is Regio Noordkop, aangenaam. Het is een samenwerking tussen LOS Den Helder en RTV Noordkop. De LOS had al aardig wat adverteerders en die zijn ons gewoon trouw gebleven, omdat ze het werk van de omroep waarderen en het belang er van inzien. Bij RTV Noordkop waren nog niet zoveel adverteerders aangesloten, vandaar dat de balans op dit moment doorslaat in de richting van Den Helder. Wij gaan er vanuit dat dit op termijn verandert, maar zelfs als dat niet het geval zou zijn is het belangrijker dat het aandeel eigen inkomsten van de omroep toeneemt dan dat die inkomsten uit een bepaalde gemeente afkomstig zijn.

Vraag 3
Kunt u aangeven waarom “de vrienden voor NoordKop Centraal” allemaal uit Den Helder komen?

Antwoord
Onze naam is Regio Noordkop, aangenaam. De LOS is 1 januari 2019 met de ‘vrienden’ begonnen, RTV Noordkop per 1 januari 2020. Vandaar.

Vraag 4
Kunt u aangeven hoe het komt dat NoordKop Centraal (ondanks een substantiële subsidieverhoging) nog steeds geen fysieke belangstelling toont voor de raadsvergaderingen van Hollands Kroon?

Antwoord
Onze naam is Regio Noordkop, aangenaam. U doelt nemen we aan met de door u genoemde substantiële subsidieverhoging op de verhoging binnen de gemeente Hollands Kroon. Die verhoging is er inderdaad, maar blijft nog altijd ver achter bij de omliggende gemeenten en was bovendien niet geoormerkt ten aanzien van de politieke verslaggeving. Sinds september hebben we echter al wel een vacature (op vrijwilligersbasis) voor een politiek verslaggever voor Hollands Kroon open staan. De belangstelling om dit inderdaad op vrijwillige basis te doen is blijkbaar bij inwoners van de gemeente Hollands Kroon niet aanwezig. Dankzij deelname aan een landelijke pilot kunnen we nu echter, met ingang van 1 maart 2020, een betaalde verslaggever in dienst nemen. Het wordt zijn/haar taak de politiek van Hollands Kroon (en Den Helder) nauwlettend te volgen, inclusief het bijwonen van raadsvergaderingen. Nog even geduld dus, u wordt spoedig op uw wenken bediend.

Vraag 5
In het beleidsplan Stichting Regio omroep Noordkop (oktober 2019) staat op blz. 38 “verder hebben wij ten behoeve van de communicatie van de gemeente richting inwoners een concreet en volgens ons mooi voorstel gedaan, maar dat is helaas door de gemeente (Hollands Kroon ?) afgewezen”. Kunt u aangeven wat dit voorstel betekent en waarom dat door u is afgewezen ?

Antwoord
Het lijkt ons dat dit aan het college zelf is om al dan niet te communiceren richting raad.

Vraag 6
Kunt u aangeven wat de bestemming wordt van de voormalige studio RTV NoordKop in Hippolytushoef ?

Antwoord
Er is geen sprake van een voormalige studio. Het pand is en blijft in gebruik als onderkomen van RTV Noordkop en als studio voor Noordkop Radio.

Vraag 7
Zijn er gegevens bekend (luister/ kijk aantallen) waaruit blijkt dat NoordKop Centraal voor Hollands kroon in een behoefte voorziet?

Antwoord
Onze naam is Regio Noordkop, aangenaam. Nee, die zijn er niet, net zomin als die er voor andere lokale media zijn. Er is recent geen kijk- en luisteronderzoek in Hollands Kroon geweest. Gezien de hoge kosten die samenhangen met het laten uitvoeren van een onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek is het voor een lokale omroep met slechts een basissubsidie financieel ook niet haalbaar.

Vraag 8
Deelt u ons inzicht, dat enkele gemeentelijke nieuwsbronnen (PEWI – DE MEERPEEN – WIERINGER NIEUWS) veel dichter op het gemeentelijk nieuws zitten en ook veel meer luisteraars/kijkers aan zich binden?

Antwoord
Of het college deze opvatting deelt kunnen we uiteraard niet weten, wij als Regio Noordkop delen deze opvatting niet. U vergelijkt ook appels met peren, namelijk een omroep die zich (mede op uw verzoek) op een hele regio moet richten met organisaties die zich richten op een beperkt deel van de gemeente. Dat enkele van deze media zelf actief zijn binnen de gemeentelijke politiek en als zodanig dus als vanzelf al ‘dichter op het gemeentelijk nieuws’ zitten speelt ongetwijfeld ook een rol. Hoe dan ook, Regio Noordkop moet zich (mede op uw verzoek) veel breder oriënteren dan alleen op de gemeente Hollands Kroon en daarmee is het dus per definitie logisch dat niet alle aandacht uitgaat naar het handelen van de politiek in Hollands Kroon. Inwoners interesseren zich namelijk ook voor veel meer zaken dan alleen de politiek.

Vraag 9
Deelt u onze mening dat de memo met beleidsplan Stichting Regio omroep NoordKop “Samen ten dienste van de NoordKop” veel dure woorden bevat en overloopt van ambities, maar in de praktijk van vandaag lang niet wordt gehaald van wat wordt aangegeven?

Antwoord
Ons beleidsplan, mede geschreven op verzoek van de gemeenteraad van Hollands Kroon, richt zich op de periode 2020 tot en met 2023. U bent ongetwijfeld met ons van mening dat het niet geheel onlogisch is dat de ambities hieruit, twee weken na het begin van deze periode, nog niet zijn gerealiseerd.

Tot slot: de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de omroep begin 2019 enkele wensen meegegeven. Daarvan is inmiddels vrijwel alles gerealiseerd, op verbetering van de politieke verslaggeving na. Zoals uit bovenstaande blijkt volgt dit echter zeer spoedig. U zou dus eigenlijk niet anders kunnen concluderen dan dat we aardig op weg zijn.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button