Noord-Holland

Ruim 10 miljoen voor lokale verkeersveiligheids- en fietsprojecten

Advertentie:

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland leverde in 2020 een bijdrage van 10,5 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten, die de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt daarmee door gemeenten en waterschappen geïnvesteerd in veiligere wegen, kruisingen en fietspaden.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “De missie in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050. Niet omdat wij denken dat elk ongeval voorkomen kan worden, maar omdat elk slachtoffer er één teveel is.” Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. In 2019 ondertekende de provincie Noord-Holland daarom het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In Noord-Holland werken gemeenten en de provincie samen aan veiligere wegen en verkeersveiliger gedrag.

10 miljoen in 2020
Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor verbeteringen op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Daarbij wordt vooral gekeken naar aanpassingen die de verkeersveiligheid verbeteren en/of meer ruimte bieden aan fietsers. In 2020 is de subsidie vooral besteed aan het herkenbaar maken van schoolzones en aan de aanleg van vrij liggende fietspaden, rotondes, verhoogde plateaus bij kruisingen en veilige oversteekplaatsen.

Van de € 10,5 miljoen is bijna € 1 miljoen naar projecten in de Kop van Noord-Holland gegaan. De regio Alkmaar ontving € 3,4 miljoen en West-Friesland ruim € 500.000 euro. € 4,6 miljoen ging naar projecten in de regio Zuid Kennemerland-IJmond en € 1 miljoen naar projecten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Kop van Noord-Holland
Van de € 10,5 miljoen wordt ruim € 970.000 toegekend aan vier projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 438.240 toegekend aan de gemeente Texel voor het verbeteren van de fietsroute langs de Eijerlandse Duinen tussen Den Burg en de Cocksdorp. Ook is de subsidieaanvraag van de gemeente Hollands Kroon toegekend ten aanzien van het verkeersveilig inrichten van de Havenweg in Den Oever.

Ook in 2021 stelt de provincie subsidie beschikbaar voor projecten die de verkeersveiligheid en/of fietsbereikbaarheid in Noord-Holland verbeteren. Deze subsidie kan vanaf 1 februari worden aangevraagd. In totaal is dan € 15 miljoen beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregelingen is te vinden op de website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button