Den HelderPolitiek

Tijdelijke drempels Schapendijkje worden definitief

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur stelde op 16 november een groot aantal vragen aan het college. Onderwerp waren diverse verkeerssituaties die volgens de fractie aandacht verdienen. Het college heeft hierop uitvoerig geantwoord.

Over het Schapendijkje, waar in het verleden een tweetal dodelijke ongelukken gebeurden, meent de fractie dat er naast gescheiden fietspaden aan weerszijden ook verlichting zou worden geplaatst. Het college laat weten dat er al een positief effect op het verkeersgedrag is bereikt door verkeersdrempels te plaatsen. In 2021 wordt verder groot onderhoud aan het wegdek van het Schapendijkje uitgevoerd. Daarbij zullen de tijdelijke drempels worden vervangen door definitieve verkeersdrempels, waarbij de snelheid van de auto wordt afgeremd en de fietsers juist ongehinderd kunnen passeren.

De aanleg van verlichting en een vrijliggend fietspad zijn, zoals afgesproken in het overleg met de verschillende belangenorganisaties, onderzocht. Hierbij zijn de impact op de natuur, de veiligheidswinst, de ruimte, de kosten en de impact van de definitief in te voeren maatregelen gewogen. Aangezien rijsnelheid vrijwel altijd een belangrijke factor is bij verkeersonveiligheid zijn de maatregelen die de snelheid verlagen het meest effectief voor deze weg en worden deze permanent opgenomen.

Duinweg
Verder waren er vragen inzake de oversteek in Huisduinen aan de Duinweg, over het fietspad aan de Nieuweweg en over het fietspad op de Fabrieksgracht en de optie tot de aanleg van een rotonde op de Jan Verfailleweg, ter hoogte van het benzinestation. Elk item is uitgebreid beantwoord door het college. De volledige vragen en antwoorden zijn te lezen via onderstaande link.

2020-066378 Beantwoording vragen Behoorlijk Bestuur betreffende Fiets- en Verkeersveiligheid

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button