Hollands KroonPolitiek

CDA wil onderzoeken waarom ouderen in Hollands Kroon vaker een ongelukkige val maken

Hollands Kroon – De lokale fractie van het CDA in Hollands Kroon wil naar aanleiding van berichtgeving in de krant een onderzoek instellen naar valongelukken van 65-plussers. Op de website waarstaatjegemeente.nl valt te lezen dat Hollands Kroon iets boven het landelijk gemiddelde zit qua incidenten die resulteren in een ziekenhuisbezoek. In Schagen en Den Helder komen dergelijke incidenten gemiddeld nog vaker voor.

Honderdduizend vallen per jaar
Die cijfers dateren uit 2019. In 2020 werden door het hele land 103.000 65-plussers op de spoedeisende hulp behandeld na een val. Meer dan 5000 mensen kwamen door de val te overlijden. Omgeveer de helft van de vallen gebeurde in huis. Zo’n 8 procent op straat. Daarbij moet vermeld worden dat het bij 42 procent van de gevallen niet duidelijk is waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. In Hollands Kroon werden 145 senioren opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er gemiddeld 148 per 10.000 inwoners boven de leeftijd van 65. Landelijk is het gemiddelde 142 per 10.000 inwoners. Schagen zit op 161 en Den Helder zelfs 188.

Door de demografische verandering zal het aantal in de toekomst alleen maar gaan toenemen. Sjaak Vriend, fractievoorzitter van de lokale CDA zal daarom in de eerstvolgende raadsvergadering op 27 januari de raad voorstellen om het college op te dragen onderzoek te laten doen naar de aanleiding van de vallen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen de gemeente eventueel kan nemen om valongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is volgens Vriend in het belang van het voorkomen van persoonlijk leed, maar met het oog op mogelijke indirecte kosten in de zorg ook in het belang van de gemeente. De zorgkosten die gepaard gaan met valincidenten van senioren zullen in de komende 10 jaar naar verwachting gaan verdubbelen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. aha het is ze dus niet te doen om het welzijn van de ouderen maar als gewoonlijk weer om de kosten te drukken….. stem vooral CDA dan weet je dat je genaaid wordt

Back to top button
%d bloggers liken dit: