Groene initiatieven kunnen beloond worden

Noordkop – Dit jaar stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Groene projecten die de soorten rijkdom in de provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners daarin betrekken, komen voor een financiële donatie bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 februari tot en met 1 maart kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.  

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soorten beheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staan op de website van Landschap Noord-Holland.

Inspirerende voorbeelden van aanvragen
Vorig jaar dienden 88 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. Daarvan werden 41 initiatieven gehonoreerd. Deze initiatieven varieerden van het aanleggen van een bijenleerpad of kruidentuin, het realiseren van een ijsvogelwand, vlinderoase, de monitoring van dassen en vleermuizen tot het ‘vergroenen’ van buurten en schoolpleinen. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Bedenk een goed plan en dien een aanvraag in. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.