Wisselend beeld ten aanzien van WW-cijfers

Kop van Noord-Holland – Ondanks corona en de coronamaatregelen zag het UWV het aantal WW-uitkeringen in 2021 fors dalen. Landelijk nam het aantal uitkeringen met 32,9% af. In de regio’s in Noordelijk Noord-Hollandse regio’s was de daling zelfs sterker. Zo daalde de WW in Noord-Holland Noord met 35,8 procent.

In Noordelijk Noord-Holland zag UWV het aantal WW-uitkeringen ook in de laatste maand van december dalen. Deze daling wijkt af van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3%. Noord-Holland Noord zag een kleine daling van 0,4% (naar 6.383 WW-uitkeringen).

Toch daalde in de Noordkop in december alleen in Schagen het aantal WW-uitkeringen, met 2,8 procent. Den Helder (+ 4,1%), Hollands Kroon (+ 6,1%) en Texel (+ 31,1%) zagen het aantal inwoners met een WW-uitkering juist stijgen. In Noordelijk Noord-Holland staan op dit moment bijna 3.000 vacatures open die aan klimaatbanen in de gebouwde omgeving kunnen worden toegeschreven. De
toekomstperspectieven voor jongeren en voor zij-instromers in deze functies zijn dan ook gunstig, zo meldt het UWV.