Nieuw stadhuis met vier maanden vertraagd

Den Helder – D66 stelde aan het college de vraag wat de vertraging van het nieuwe stadhuis veroorzaakte. Het college legde uit dat door gebrek aan budget er twee extra maanden vertraging bijkwamen.

Het pand op Kerkgracht 1 is een Rijksmonument en biedt de nodige uitdagingen in verband met brandveiligheid. Er zijn hierover diverse overleggen gevoerd met brandveiligheidsexperts. Dit heeft er toe geleid dat er in de bouwperiode extra maatregelen moeten komen. Denk daarbij aan het realiseren van een extra vluchtroute op de tweede verdieping, het aanbrengen van brandwerend glas voor de glas in lood ramen en het aanpassen van de lift ten behoeve van een rookvrije vluchtweg. Voor enkele van deze aanpassingen is een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierdoor loopt het traject nog twee maanden vertraging op.

Mobiele versie afsluiten