Stijging in WW-uitkeringen

Noord-Holland – Het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s had eind januari een sterke stijging. In Noord-Holland Noord was de toename van uitkeringen met 8,2% vrijwel gelijk als landelijk.

In december telde Den Helder 566 burgers met een WW-uitkering. Eind januari is dit gestegen met 8,0%, dat brengt het aantal op 611.

Hollands Kroon ziet eenzelfde stijging in WW-uitkeringen. Eind december hadden 471 mensen een WW-uitkering. Dit was in januari 498, dat is een stijging van 5,7 procent.

De grootste stijging is op Texel. Daar is in januari een stijging van 17%. Eind december waren er 171 uitkeringen, begin januari 200. Schagen had de laagste stijging van 5%.

De meeste contracten lopen tot het einde van het jaar. Dit is dus een verklaring van de stijging in januari.

Exit mobile version