Hollands Kroon

Duidelijkheid over vergunning datacenters via bestuursrechter

Hollands Kroon – Zowel de provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon onderkennen het belang van datacenters, laten ze weten in een gezamenlijk persbericht. Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters.

Recent is er onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters naar aanleiding van de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is.

Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat provincie en gemeente dus om die uitspraak gaan vragen, om volledige duidelijkheid te verkrijgen.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button