Hollands Kroon

LADA stelt vragen over wegsturen controleur bij datacenter

Hollands Kroon – In een artikel van het Noord-Hollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, leest LADA: “Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.”

LADA heeft navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het heeft plaatsgevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerdere plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

LADA heeft het college van Hollands Kroon enkele vragen gesteld:

  1. Zijn er deelnemers hiervan op de hoogte en worden die daar ook bij betrokken?

In het gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit bevreemdt LADA.

  1. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning?
  2. Zijn deelnemers bereidt om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevingsvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?
Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button