Den HelderPolitiek

PVV mist helft vergaderingen, raadsleden Hollands Kroon het vaakst afwezig

Kop van Noord-Holland – Van alle politieke partijen in de Kop van Noord-Holland heeft PVV Den Helder in het eerste jaar van de bestuursperiode de meeste vergaderingen gemist. Beide raadsleden waren afwezig bij ongeveer de helft van de raadsvergaderingen. In Hollands Kroon waren het CDA en lokale partij OHK met zijn tweeën goed voor de meerderheid van alle afmeldingen. Vergeleken met Schagen, Den Helder en Texel zijn raadsleden uit Hollands Kroon verreweg het vaakst absent.

Per raadsvergadering in Hollands Kroon zijn er gemiddeld 2,5 van de 29 raadsleden afwezig. Daarbij is geen rekening gehouden met de raadsvergadering van 15 december 2022. Bij die vergadering was alleen Jip Pankras van SHK aanwezig. De gladheid op de weg was namelijk zo erg dat er kort voor de vergadering aan de raadsleden werd medegedeeld dat zij niet richting Anna Paulowna hoefden af te reizen. Van alle raadsleden was Kitty Pronk-Heisen het vaakst afwezig: Zij was bij 3 van de 15 vergaderingen absent. Haar 3 fractiegenoten woonden wel elke vergadering bij. Geen van de partijen in Hollands Kroon had nooit een absentie.

Lokale partij OHK kende in exacte aantallen de meeste afwezigheid. Bij 10 van de in totaal 37 afmeldingen ging het om een lid van die fractie. Belangrijk daarbij is dat OHK een fractie heeft van maar liefst 8 leden. Daarmee valt de afwezigheid per fractielid juist heel erg mee: Alleen de PvdA (2 fractieleden en 2 keer afwezig) en de VVD (4 fractieleden en 4 keer afwezig), waren per raadslid minder vaak absent. Het CDA was per fractielid het vaakst afwezig: De 5 raadsleden waren tezamen 9 keer niet bij de raadsvergadering en mistten gemiddeld dus bijna 2 van de 15 vergaderingen per persoon.

Texel & Schagen
De raadsleden uit de gemeenten Schagen en Texel deden het qua aanwezigheid het beste: Voor D66 en de PvdA waren in beide gemeenten de raadsleden altijd aanwezig. Op Texel was dat ook bij de VVD het geval. VVD Schagen was dan weer samen met JESSLokaal het vaakst niet in de raadszaal. Bij beide partijen lieten raadsleden het 5 keer afweten. SP Schagen en lokale partij Wens4U, beide eenmansfracties, waren net als D66 en de PvdA altijd aanwezig. De lokale partijen op Texel doen het niet slecht: Texels Belang had twee afmeldingen en Hart voor Texel slechts één. GroenLinks kende op het eiland de meeste afwezigheid: 4 afmeldingen op 3 fractieleden.

De raad van Texel kent slechts 15 leden, dus het totale aantal afmeldingen door raadsleden is zeer beperkt. In vergelijking met de andere Noordkop gemeenten, waar de gemeenteraden ongeveer twee keer zo groot zijn, zijn er per vergadering gemiddeld heel weinig afmeldingen. Echter, rekening houdend met het aantal raadsleden en het aantal vergaderingen doen de leden het op Texel nog steeds het beste. Ten opzichte van Hollands Kroon, Schagen en Den Helder is de Texelse raad dus minder afwezig, al is het verschil met de laatste twee gemeenten erg klein.

Den Helder
In Den Helder waren er 3 partijen die altijd in de volledige bezetting aanwezig waren: GroenLinks, D66 en de Stadspartij. Alle drie de partijen hebben twee raadsleden. Verder waren er geen opmerkelijke absenties, al doen de lokale partijen het iets slechter dan de landelijke, met uitzondering van de ChristenUnie. De eenmansfractie mistte twee vergaderingen. De 4 fractieleden van Beter voor Den Helder waren 7 keer afwezig. Fractievoorzitter Carlo Assorgia mistte 3 vergaderingen, net als zijn partijgenoot Paul Houben.

De cijfers zijn, net als in Schagen, Hollands Kroon en Texel, onopmerkelijk. Er zijn geen echte grote uitspringers wat betreft de afwezigheid en het kan natuurlijk voorkomen dat een raadslid door ziekte of andere verplichtingen er een keer niet is. Den Helder staat onderaan wat betreft het aantal absenties, ware het niet dat de PVV roet in het eten gooit: Beide raadsleden van die partij mistten een groot deel van de vergaderingen. Frank Feeburg was het afgelopen jaar in totaal 6 keer afwezig, de helft van de raadsvergaderingen en daarmee het meeste van de hele Noordkop. Zijn fractiegenoot Vincent van den Born mistte 5 keer de raadsvergadering.

Volgens Van den Born komen de vele absenties van zijn partij door een periode van drukke werkzaamheden voor zowel hem als Feeburg: “Het klopt dat wij helaas bij een aantal raadvergaderingen niet aanwezig konden zijn. Frank heeft drukke werkzaamheden bij Defensie en had hierbij ook een uitzending naar het buitenland. Ikzelf kon door onder andere mijn overige werkzaamheden helaas niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn. Ik denk overigens dat wij als PVV alle punten die wij nodig vonden meer dan de volle aandacht als volksvertegenwoordiger hebben kunnen geven. Inmiddels zijn de werkzaamheden beter te combineren dus is het opgelost.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Heel dapper en knap dat Stijn Vos zo´n enorm stuk tekst in elkaar gesleuteld kreeg dat alleen over aanwezigheid of absentie ging van raadsleden. Mijn complimenten. Helaas zie ik echter als lezer tussen de bomen al snel het bos niet meer wanneer ik er wat mee vorder en dat komt met name door de overmaat aan opgesomde getallen. Dat is toch wel een gemiste kans omdat het juist de taak van een journalist is om de gedachten van de lezer te prikkelen en zo laten gaan ´bewegen´. Wellicht kan een ingesloten statistisch kader daar een volgende keer van toegevoegde waarde zijn.
    De titel vind wel een beetje te persoonlijk ingekleurd door Stijn; de onafwendbare eindconclusie omtrent de pregnante afwezigheid van raadsleden van Hollands Kroon bijvoorbeeld zou ter waarborg van de journalistieke onafhankelijkheid toch beter vooraan in de titel van het stuk kunnen worden vermeld. Tenzij je natuurlijk zelf echt een ontzettende hekel aan een bepaalde politieke partij hebt en dat onbedwingbaar graag wil roeptoeteren. Dan begrijp ik dat als lezer natuurlijk wel.

  2. Dat is precies de indruk die ik na het lezen van het stuk overhield .De schrijver is geen fan van de PVV .Wat dat betreft kan hij zo bij de NPO aan het werk .Die zijn ook heel erg goed in “sturende” informatie verstrekking.

Back to top button
%d bloggers liken dit: