Den HelderPolitiek

B&W Den Helder informeert raad over corona maatregelen

Den Helder – B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de maatregelen die binnen de organisatie zijn genomen inzake het coronavirus. Duidelijkheid wordt gegeven over de aangepaste dienstverlening, belangrijke processen, het uitstellen van de verhuizing naar de Kerkgracht en de communicatie.

B&W meldt dat iedereen overvallen is door het coronavirus. “Inwoners zijn bezorgd over hun naasten, ondernemers maken zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. De wereld is in een crisis van ongekende omvang beland. Een crisis waar we geen ervaring mee hebben. We weten niet hoe lang de situatie gaat duren.”

Samenwerking gemeenten Veiligheidsregio
Het college zet zich samen met de medewerkers ten volle in om de gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. “Onze prioriteit op dit moment is iedereen te beschermen tegen besmetting. We werken daarin samen met de gemeenten die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vormen om de situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden.”

De maatregelen van B&W zijn erop gericht medewerkers en bezoekers tegen het virus te beschermen én de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te laten verlopen. “Om goed om te gaan met de situatie, passen we de dienstverlening aan. Dat is nodig omdat medewerkers zoveel mogelijk thuis moeten werken om besmettingen tegen te gaan en sommige medewerkers een deel van hun tijd nodig hebben om hun kinderen op te vangen, want de scholen zijn gesloten. Verder krijgen we te maken met meer zieke medewerkers en partijen waarvan we afhankelijk zijn die hun activiteiten inperken. Zo zijn bijvoorbeeld de rechtbanken gesloten.”

Kritische processen
Het verdere verloop en impact van de crisis valt niet te voorspellen. “We lopen er wel op vooruit en nemen preventief maatregelen. In het continuïteitsplan staan de kritische processen benoemd, zoals het verstrekken van uitkeringen en de maatregelen die nodig zijn om dit te garanderen. We stemmen met alle gemeenten in de veiligheidsregio af welke specialisten we hebben op de kritische processen, zodat uitruil mogelijk is.”Daarnaast heeft B&W contact met de partners over uitvoering van bijvoorbeeld zorgtaken die hoe dan ook moeten doorgaan.”

Naast het aanpassen van de gemeentelijke dienstverlening en het veiligstellen van de kritische processen, zijn  maatregelen genomen die minder impact hebben, zoals geplande bijeenkomsten. “Die stellen we uit als dat kan.” De uitzonderlijke omstandigheden hebben ook gevolgen voor de dienstverlening aan de burgers in Den Helder. “De termijnen van beantwoording van vragen en verwerken van moties kunnen vertraging oplopen, alsook de besluitvorming rond dossiers. Hiervoor vragen wij begrip.”

Verhuizing Kerkgracht en communicatie
De verhuizing naar de Kerkgracht stelt B&W met een maand uit. “De IT-afdeling kan zich zo richten op het faciliteren van thuiswerken en online vergaderen en medewerkers hoeven niet apart terug te komen om hun spullen in te pakken. De opening van de Kerkgracht staat nu op zes mei gepland.”

Goede communicatie is nu belangrijker dan ooit. “Inwoners en ondernemers moeten weten wat er speelt en wat dat voor hen betekent. We informeren iedereen via de website, social media en (digitale) kranten. Voor vragen en opmerkingen is het telefoonteam bereikbaar en inwoners kunnen ook mailen. We werken samen met de veiligheidsregio en monitoren dagelijks de communicatiebehoefte van inwoners en ondernemers, zodat onze communicatie blijft aansluiten bij wat nodig is. De inwoners kunnen erop rekenen dat wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wij hen hierover zullen informeren”, zo besluit B&W haar brief aan de leden van de gemeenteraad.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button