Den HelderPolitiek

VVD vraagt B&W om meer duidelijkheid voor lokale ondernemers

Den Helder – De VVD-fractie in Den Helder heeft begin deze week meerdere vragen gesteld aan B&W om extra duidelijkheid te krijgen voor lokale ondernemers voor het voldoen van de gemeentelijke belastingen tijdens de coronacrisis.

Een flink deel van de vragen is beantwoord middels dit bericht.

Acties B&W
Naast de maatregelen op belastinggebied neemt de gemeente ook actie in de richting van ZZP-ers die een beroep op de gemeente doen. In afwachting van concrete berichten van het Rijk over het uitkeren van een vorm van bijstand en een lening aan deze doelgroep, wordt geïnventariseerd hoe aan de uitvoering van deze werkzaamheden zo snel en praktisch mogelijk invulling gegeven kan worden.

Op de website van de gemeente wordt verder ook informatie gegeven over regelingen voor ondernemers door het Rijk. Tenslotte wordt bij specifieke problemen en vragen nagegaan waar maatwerk mogelijk en nodig is.

Snelheid in communiceren gewenst
De VVD verzocht B&W tot slot om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers en organisaties en daarom belanghebbenden nog deze week te informeren. B&W hoopt met bovenstaande informatie de VVD fractie en daarnaast ook lokalen bedrijven en organisaties voor nu inhoudelijk te hebben geïnformeerd.

“Zoals bekend kan de situatie en de informatie in deze crisis morgen misschien weer wijzigen. De nu genomen maatregelen zijn dan ook tijdelijke oplossingen tot 1 juli 2020. Deze datum sluit aan bij het kabinetsbeleid. Voor het beleid na 1 juli 2020 zal aansluiting worden gezocht bij het kabinetsbeleid en zal dat in overleg met Cocensus uitgevoerd worden. Wij zeggen verder toe, dat daar waar nodig, maatwerk zal worden toegepast en wij in het verdere proces over de genomen maatregelen, de nog te nemen maatregelen en het voorgestelde beleid direct zullen informeren en zullen meenemen”, zo besluit B&W.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button