Den HelderUitgaan

Nieuwe regels voor evenementenvergunningen en evenementensubsidies

Advertentie:

Den Helder – Het college van Den Helder heeft een nieuwe nota voor evenementenvergunningen vastgesteld. Hoewel er vanwege de coronamaatregelen geen evenementen mogen plaatsvinden – in ieder geval tot 1 september 2020 – is alvast de stap genomen om het evenementenbeleid te verbeteren, met soepeler regels en de mogelijkheid om voor meerdere jaren een evenementenvergunning aan te vragen.

De versoepeling moet ervoor zorgen dat organisatoren niet elk jaar opnieuw een aanvraag hoeven te doen. Ook is het mogelijk zonder vergunning een evenement te organiseren tot 75 personen. Dan kan worden volstaan met een melding. De nieuwe regels voor evenementenvergunningen gelden vanaf 1 september 2020.

De afgelopen jaren is sprake van een toename van evenementen. “Dit beeld zien we zowel landelijk als plaatselijk terug”, aldus het college. “Steeds meer evenementen willen neerstrijken in Den Helder. Evenementen brengen leven in de brouwerij, dragen bij aan de economie, versterken het imago van Den Helder en trekken bezoekers aan, maar kennen ook een andere kant als het gaat om overlast en risico’s voor publiek en inwoners. In de nieuwe evenementennota staan zowel de procedures over veiligheid als de aanvraagprocedures beschreven.”

Versoepeling vergunningen
In de nieuwe nota is (onder bepaalde voorwaarden) ruimte gekomen voor organisatoren van evenementen met een laag risico om een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen. “Op deze manier ‘ontzorgen’ we ervaren organisatoren, zodat zij niet elk jaar een nieuwe aanvraag hoeven in te dienen. Ook is het mogelijk een vergunningsvrij evenement te organiseren tot 75 personen en kan volstaan worden met een melding bij de gemeente.”

Ook de regels voor evenementensubsidies worden gewijzigd. Het college stelt de gemeenteraad voor nieuwe subsidieregels op te stellen die het mogelijk maken evenementen – die een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid – financieel te ondersteunen. De focus ligt op vernieuwing van evenementen en op evenementen in de maritieme, techniek- of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke publieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten plaatsvinden ervan. De nieuwe regels gelden voor aanvragen evenementensubsidie voor 2021. De deadline voor het aanvragen is 1 oktober 2020.

Input
Op 11 september 2019 is een informatieavond evenementen gehouden. Hieruit kwam naar voren dat organisatoren meer informatie willen over procedures en aan welke voorschriften zij moeten voldoen. Diverse evenementenorganisatoren en citymarketing zijn betrokken geweest bij het maken van de nieuwe vergunningennota en de nieuwe regels voor evenementensubsidie. Burgemeester Jeroen Nobel: “Met de nieuwe nota geeft het college invulling aan de wens om het proces voor een evenementenvergunning te verhelderen. Tevens verbeteren we de dienstverlening richting organisatoren.”

Naast het versoepelen van de vergunningen gaat het college ook andere zaken faciliteren, zoals meer informatie beschikbaar stellen op de website van de gemeente om (nieuwe) organisaties op weg te helpen. Zo komen er voorbeeldplannen van plattegronden en verkeers- en veiligheidsplannen beschikbaar. Daarnaast is er meer ruimte voor intakegesprekken en vooroverleggen met evenementenorganisatoren en zijn de aanvraagprocedures beter in beeld.

Zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld nodigt de gemeente de evenementenorganisaties uit voor een (eventueel digitale) bijeenkomst, waar alle facetten rondom evenementen (zowel op het gebied van evenementenvergunningen als –subsidie) worden toegelicht.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button