Den Helder

Vrijstelling huur voor Helderse sportverenigingen

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad heeft 11 mei besloten om twee miljoen beschikbaar te stellen om een deel van de negatieve effecten voor bedrijven en instellingen (in verband met de coronacrisis) op te vangen. Het college zet dit geld in om de ergste nood aan te kunnen pakken. Zodat de leefbaarheid en de ontwikkeling van de stad zoveel mogelijk in stand blijven.

Het college heeft als richtlijn de volgende verdeling van het beschikbare budget: € 800.000,- voor cultuur, € 500.000,- voor onderwijs, sport en welzijn, € 500.000,- voor detailhandel en horeca en € 200.000,- reserve/overig. De exacte verdeling zal onder meer afhangen van de (aanvullende) landelijke en provinciale regelingen die eventueel nog volgen.

Regelingen
De gemeente heeft een eerste pakket regelingen ingesteld om organisaties te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo krijgt ieder buurt-/wijkhuis en multifunctioneel centrum (MFC) een vergoeding van € 4.000 als bijdrage aan de vaste lasten voor de periode dat ze dicht moesten blijven. Sportverenigingen die bij de gemeente huren krijgen twee maanden vrijstelling van huur. Iedere school krijgt € 2.000 om extra maatregelen omtrent corona te kunnen betalen. Leges voor horecavergunningen worden kwijtgescholden en evenementen die geannuleerd zijn krijgen de betaalde leges terug.

Er volgt nog een apart voorstel richting de gemeenteraad om, aanvullend op de landelijke maatregelen, detailhandel en horecabedrijven te ondersteunen in vorm van een bijdrage aan de exploitatielasten. De gemeente wil hiermee het stadshart en de perifere winkelcentra levend houden in en na de coronacrisis. Gelijktijdig kan hiermee ook werkgelegenheid binnen deze ondernemersgroep voor de stad behouden blijven. De details van de regeling worden volgende week bekend gemaakt via de gemeentelijke website.

Noodzakelijke aanvulling
Wethouder financiën, Kees Visser: “We doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om organisaties en ondernemers – die allemaal ontzettend hard werken om het hoofd boven water te houden – te ondersteunen. Het steunfonds is een noodzakelijke aanvulling op de maatregelen vanuit het Rijk en provincie. Ik ben er buitengewoon trots op dat het college en de gemeenteraad de handen snel ineen hebben kunnen slaan om tot het steunfonds te komen.”

Naast de genoemde nieuwe regelingen kunnen inwoners van Den Helder ook een beroep doen op de al bestaande regelingen van de gemeente. Het gaat dan om regelingen zoals schuldhulpverlening en bijzondere bijstand voor mensen die het zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button