Den HelderHollands KroonKop van Noord-HollandPolitiekSchagenTexel

Regionale Raadscommissie weer samen in De Kampanje

Advertentie:

Den Helder – De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) kwam donderdagavond voor het eerst in lange tijd weer fysiek samen. Dit keer in de kleine zaal van de Kampanje op Willemsoord. Ongeveer 60 lokale politici uit de gemeenten Hollands Kroon, Texel, Den Helder en Schagen lieten zich informeren door vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Sinds de oprichting van de RRN in 2016 zijn de vier betrokken gemeenten steeds vaker bijeengekomen. Voor dit jaar staan er nog acht vergadering gepland. De samenwerking tussen de gemeenten wordt volgens commissiegriffier John Hagens steeds intensiever en steeds beter. Het orgaan is adviserend, er worden geen besluiten genomen. Wel is het een manier om regionale belangen op elkaar af te stemmen en samen op te trekken wanneer het gaat over onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.

De vraag is of dat altijd goed gaat. Voorzitter Marcel Sanders ziet dat de raden zich vaak eerst individueel buigen over de onderwerpen die besproken worden in de RRN. Vervolgens komen ze bij de vergadering aan met reeds ingenomen standpunten en signaleren ze de verschillen. Sanders ziet dan liever dat de RRN nog vaker bijeenkomt, zodat er meer ruimte is om onderwerpen direct gezamenlijk te bespreken. Ook valt er nog wat te winnen wat betreft de focus op het regionale belang in plaats van het gemeentelijk belang. De gemeenten beconcurreren elkaar bijvoorbeeld wanneer het gaat over de vestiging van bedrijven.

Gemeenschappelijke regelingen
Tijdens de commissievergadering op donderdagavond kregen de, veelal nieuwe raads- en commissieleden, een introductie op de verschillende gemeenschappelijke regelingen. De regio kent namelijk veel organisaties die voor alle gemeenten aan het werk zijn. De GGD is zo’n organisatie, maar ook de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Veelal werken zij voor het collectief van gemeenten uit Noord-Holland Noord, de gemeenten vanaf Den Helder tot aan Castricum. Daarbinnen hebben de Noordkop gemeenten weer hele andere belangen en opgaven, waardoor een onderlinge samenwerking van groot belang kan zijn.

Van de genoemde organisaties kwamen vertegenwoordigers vertellen over wat zij nu precies doen. Daarnaast was ook het Regionaal Archief aanwezig, en iemand van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. Zo weten de regionale vertegenwoordigers waarover zij de komende vier jaar mogen meepraten. Ook werd gesproken over de beëindiging van het programma De Kop Werkt!, het stimuleringsprogramma voor de lokale arbeidsmarkt. Op 2 juni wordt de nieuwe samenwerkingsagenda inhoudelijk besproken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button