Hollands KroonPolitiek

Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon: “Bewoners staan centraal, wegen bepalen de capaciteit”

Anna Paulowna – “We zijn flinke slagen aan het maken in het uitvoeren en voorbereiden van beleid. Bij de jaarlijkse begroting willen wij een Plan van Aanpak presenteren waarbij de raad de prioriteiten kan bepalen. Daarnaast laten wij ons leiden door onafhankelijk onderzoek en hetgeen inwoners aangeven op het platform over hun gevoel van verkeersveiligheid”, zo opende wethouder Theo Meskers (Economische Zaken) de beeldvormende vergadering over het Verkeersveiligheidsplan in Hollands Kroon.

Karlijn Doedens (Team Omgevingsontwikkeling en voorheen Team Verkeer binnen Hollands Kroon) verzorgde de presentatie over het plan en nam de raadsleden eerst kort mee naar de totstandkoming van het Verkeersveiligheidsplan. “In de beeldvormende vergadering van november 2018 is gesproken over verkeersveiligheid, wat er speelde en wat er aan de hand was binnen onze gemeente. Daarnaast zijn er ontwikkelingen vanuit het Rijk en de provincie. Het Rijk heeft een strategisch verkeersveiligheidsplan 2030 ontwikkeld met als doel om in 2030 geen verkeersslechtoffers meer te hebben. Dit beleid kent een regionale uitwerking. De provincie is aan zet om dit uit te werken. In nauwe samenwerking is nu een gemeentelijke uitwerking gemaakt met speerpunten uit landelijk en provinciaal beleid met een op Hollands Kroon toegespitste uitwerking.”

In het Verkeersveiligheidsplan staat het veilig gebruik van openbare wegen voor alle verkeersdeelnemers centraal. Bewustwording bij verkeersgebruikers wordt vergroot door campagnes en het zoveel mogelijk logisch inrichten van wegen en fietspaden. Actieve samenwerking met politie, provincie, Rijkswaterstaat en buurtgemeenten wordt gezocht om onveilige situaties op te lossen. Daarnaast is vanuit de gemeente aandacht voor en overleg over opmerkingen en adviezen vanuit inwoners en belangenbehartigers als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Tot slot ook de ervaringen en zienswijzen van de raadsleden, die verspreid binnen de gemeentegrenzen zo hun eigen ideeën over lokale verkeersveiligheid hebben.

Verkeersdrempel weg?
De gemeente is recent bezig geweest met het veiliger maken van de verkeerssituatie in Westerland, waar veel en zwaar verkeer veelvuldig door het dorp denderde in plaats van gebruik te maken van de provinciale weg. Maar er speelt veel meer op het gebied van verkeersveiligheid binnen Hollands Kroon, zoals de rotonde bij Middenmeer, de verkeerssituatie bij winkelhart Niedorp, de enorme landbouwvoertuigen die over de smalle weggetjes in de verschillende dorpskernen rijden en de fietspaden waar dagelijks veel scholieren overheen rijden en die voor verbetering vatbaar zijn, zoals bijvoorbeeld vanuit Wieringen naar Wieringerwerf. “Dat duurt veel te lang. De zwakke verkeersgebruiker is van belang, daar moeten we ons op focussen”, vond raadslid Jeffrey Leever van Senioren Hollands Kroon.

Daarnaast kwamen vanuit de raad niet alleen opmerkingen over locaties, maar ook over oplossingen. Zijn wegversmallingen en afscheidingen tussen weg en fietspad met 20 centimeter hoge betonranden daadwerkelijk wel zo veilig? Of de aanwezigheid van verkeersdrempels, die niet door alle omwonenden worden gewaardeerd en waarbij één inwoner zelfs zo ver ging dat hij zelf een verkeersdrempel voor zijn huis liet verwijderen. “Die drempel lag volgens hem te dicht bij zijn huis en is zo in de berm gekwakt”, aldus Meskers, die toevoegt dat de drempels die er nu liggen voor de minste overlast zorgen. Tot slot zou de communicatie met bijvoorbeeld lokale afdelingen van de Fietsersbond binnen Hollands Kroon beter moeten. “Dat ging inderdaad niet zonder slag of stoot”, aldus Meskers, doelend op de situatie bij Westerland.

Ook fietsers krijgen de nodige aandacht op het gebied van veiligheid. De fietsverbinding van Kreileroord naar Wieringerwerf is grondig aangepakt. Door een scheiding met de rijbaan en een maximum snelheid van 60 km is deze veiliger geworden voor fietsers. “Een goede en degelijke oplossing, maar we zijn afhankelijk van hoe het verkeer zich gedraag”, aldus Meskers, die ook de opkomst van doorfietspaden benoemd. “Met de doorfietspaden zijn we echt slagen aan het maken. Vanuit Den Oever naar Den Helder en Schagen komen doorfietspaden. De route van Den Oever naar Den Helder valt samen met het dijkversterkingsplan en geeft een enorme meerwaarde.”

Normen
Vanuit de gemeente kwam het nieuws dat nieuwe regelgeving in de maak is voor wat betreft regels voor het landbouwverkeer. “Dat is net vastgesteld in de Tweede Kamer. Landbouwvoertuigen krijgen kentekens en daarmee wordt het makkelijker om de juiste afmetingen te handhaven. Nu rijden er nog voertuigen hoger dan vier meter. In toekomst mogen landbouwvoertuigen niet hoger dan vier meter zijn en door het kenteken is dat makkelijker te handhaven voor politie. Wij zijn aan zet om dit samen met LTO en betrokken partijen uit te werken.”

Fractievoorzitter Lilian Peters van GroenLinks wilde uiteindelijk van de wethouder nog weten welke normen gehanteerd worden. “Bijvoorbeeld in Westerland. Wordt uitgegaan van het kind dat naar school gaat en de lokale bewoner, de leverancier van de Aldi of het woon-werkverkeer naar Den Helder wat daar doorheen dendert?  Hetzelfde geldt voor de breedte van de weg de steeds groter wordende landbouwvoertuigen. Of gaan we uit van de bestaande weg met boompjes ernaast?” Wethouder Meskers was tot slot kort en duidelijk in zijn beantwoording: “De bewoners staat centraal en de wegen bepalen de capaciteit.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button