Den Helder

Raad gaat shoppen bij inwoners

Advertentie:

Het is een nieuw fenomeen in de Helderse politiek: een ‘Ideeënmarkt voor inwoners’. Op woensdag 18 september krijgen inwoners die denken goede ideeën te hebben voor de stad, de kans om die te ‘verkopen’ aan leden van de gemeenteraad.

Politiek was nog nooit zo makkelijk. Inwoners met goede ideeën of plannen voor Den Helder kunnen 18 september terecht op de eerste ideeënmarkt. Die wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20 van 19.30-21.30 uur.

De gemeenteraad organiseert de ideeënmarkt omdat zij graag inwoners op een creatieve en constructieve manier wil betrekken bij de besluitvorming van de raad. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren tijdens de ideeënmarkt, tenzij zij een idee presenteren dat valt buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten en direct ten goede komt aan de Helderse samenleving. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de Helderse samenleving.

Waarom?
De ideeënmarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Den Helder bij de politiek te vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. De raad wil onderzoeken of een ideeënmarkt een geschikt middel hiertoe is. Een ieder is van harte welkom aanwezig te zijn. Met of zonder idee. Meepraten en/of meeluisteren mag ook.

Een ideeënmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. Alle deelnemers krijgen drie minuten om hun idee te pitchen. Vervolgens lopen raadsleden over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigt raakt van zo’n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering).

Aanmelden
Aanmelden kan door een inschrijfformulier in te vullen vóór 28 augustus 2019. Dit formulier staat op de website gemeenteraad.denhelder.nl of is aan te vragen bij griffie@denhelder.nl, tel. 0223-678105. In het formulier vraagt de gemeente naar naam, telefoonnummer, welk idee u heeft, wat u met het idee wilt bereiken, wat het oplevert en een inschatting van de kosten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

  1. wat een reuze goed initiatief, ik weet dat er zeer slimme en creatieve inwoners zijn die met briljante ideeën rondlopen. dit is volgens mij een mooie gelegenheid om de beste gestes zorgvuldig tegen het licht te houden en daarna te onderzoeken of het efficiënt uitvoerbaar is. dan is het zaak om het niet te lang ongemoeid te laten liggen natuurlijk.

Wellicht ook interessant

Back to top button