Politiek

Behoorlijk Bestuur vraagt inzicht in uitgaven stadhuis

Advertentie:

Den Helder – Budget reserveren om mensen in nood te ondersteunen, maar ook zelf de broekriem aantrekken. Dat moet de gemeente Den Helder doen als het aan de fractie van Behoorlijk Bestuur ligt. “Daar hoort inzicht hebben in budget en sober omgaan met financiële uitgaven uiteraard ook bij”, aldus de fractie in schriftelijke vragen aan het college.

Het NIBUD bericht op 12 juli 2022 dat door de alsmaar stijgende kosten inmiddels 30 procent van de huishoudens in Nederland financiële problemen ervaart. Bekend is dat in Den Helder het aantal huishoudens dat onder de armoede grens leeft, hoger is dan het landelijke gemiddelde. “De gemeente heeft de wettelijke plicht huishoudens in nood te allen tijde financieel te ondersteunen”, stelt Behoorlijk Bestuur.

Het is voor de fractie dan ook een logische zaak dat de gemeente een goed voorbeeld geeft. Sylvia Hamerslag: “Dat kan door bijvoorbeeld budget te reserveren om mensen in nood te kunnen ondersteunen, maar ook door zelf de broekriem wat aan te trekken. Daar hoort inzicht hebben in budget en sober omgaan met financiële uitgaven volgens ons uiteraard ook bij.”

Stadhuis
In recente berichtgeving vanuit de gemeente werd ten aanzien van de verbouw van de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord (ten behoeve van het stadhuis) vermeld dat voor de bouwvak de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

● Gebouw 66; plaatsing glas, waterdicht en start ruwe afbouw.
● Gebouw 72; herstel betonrot voor 80% gereed en start constructieve betonvloer begane grond.
● Plaatsen gevelelementen 2e verdieping.

● Tijdens de vakantieperiode staat het boren/plaatsen van de warmtebron gepland.

Dit voornemen is voor de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp het moment om over het tot nu toe bestede gedeelte van het totale budget een tussenbalans op te maken en na te gaan of de besteding in de pas loopt met de totale begroting van 27 miljoen. “Om te voorkomen dat er grote overschrijdingen ontstaan.”

De fractie wil daarom graag hierin inzage krijgen, middels een periodiek overzicht, zodat de raad zijn controlerende taak goed kan uitvoeren. Aan het college stelt BB de volgende vragen:

 1. Bent u bereid de gemeenteraad periodiek een financieel overzicht te verstrekken of ter inzage aan te bieden
  met daarin opgenomen:
  ● de kosten en betalingen die toch nog toe zijn geweest;
  ● de kosten en betalingen welke nog open staan;
  ● de kosten en betalingen welke nog worden verwacht;
  ● welke bedreigingen er m.b.t het gestelde budget mogelijk te verwachten zijn?

 2. Bent u bereid het onder 1. genoemde overzicht voor de eerste maal vóór 1 september 2022 aan de raad aan te bieden?

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

2 reacties

 1. Laat Behoorlijk Bestuur eerst maar eens verantwoording afleggen voor de gewiekste wijze waarop ze de kiezers een rad voor ogen heeft gedraaid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen om er vervolgens niet in te slagen de onrechtmatig verkregen verkiezingswinst te bestendigen, maar in plaats daarvan als een gemankeerde partij de raadsperiode uit te moeten zitten. Zo’n redeloos clubje volksvertegenwoordigers, dat je niet meer serieus kunt nemen, kan beter een toontje lager zingen, alhoewel de vragen die ze stelt terecht zijn…..

 2. De “Hamerslag clan” laat weer van zich horen .Gedecimeerd tot een zielige vertoning slechts nog bestaande uit “het orakel Hamerslag” met in haar kielzog haar partner en omgeven door enkele trouwe sekte leden.
  Helaas kunnen ze zelf nog niet bevatten dat ze geen enkele geloofwaardigheid meer bezitten en hun politieke strijd reeds is gestreden.Gelukkig geheel te wijten aan hun eigen incompetentie.Wel heel jammer voor de gelovigen die zich de afgelopen jaren achter hen schaarden.Als lemmingen liepen ze achter Behoorlijk Bestuur het einde te gemoed.Te triest voor woorden.

Wellicht ook interessant

Back to top button