Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur hamert op verplichte klimaatstresstest

Den Helder – Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur wil van het college van B&W weten hoe de vlag ervoor staat voor wat betreft de klimaatstresstest. “Is de gemeente bereid om dit jaar een klimaatstresstest te doen? Is de gemeente op de hoogte van de klimaatstresstest en het feit dat het Rijk stelt dat alle gemeentes nog dit jaar een klimaatstresstest dienen af te ronden?”

Hamerslag refereert aan de plannen van de gemeente Arnhem om extreem weer als gevolg van klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden. Deze gemeente heeft recent een klimaatplan voor 2030 gepresenteerd waarin het niet draait om klimaatveranderingen tegen te gaan, maar om de gevolgen daarvan op te vangen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door asfalt te vervangen voor gras of beplanting en het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken met vijvers en overkappingen. Bomen krijgen meer ruimte. Voor elke wijk ligt een eigen aanpak klaar.

Groenere inrichting
Hamerslag verlangt nog dit jaar de klimaatstresstest die uit moet wijzen welke straten kwetsbaar zijn voor overstroming, hitte en verzakking door klimaatverandering. Juist deze week, na de enorme wateroverlast in Den Helder voor particulieren en ondernemers, toont aan dat een dergelijke test geen overbodige luxe is voor de gemeente Den Helder. “Een andere, groenere inrichting van de openbare ruimte kan ervoor zorgen dat onze gemeente het steeds extremer weer zoals droogte, hitte of plensbuien, aankan”, zo meent Hamerslag, die van de gemeente wil weten of zij bereid zijn een dergelijke visie vanuit Arnhem over te nemen.

“Is de gemeente bereid om bij bijvoorbeeld winkelcentra, pleinen schaduwroutes en koeltelekken aan te leggen met eventuele vijvers en bomen? Is de gemeente bereid om in dit kader alle wijken aan te pakken? De afgelopen weken stonden na hevige regenval twee keer de straten in onze gemeente blank en stroomde het ook bij veel huizen naar binnen. >Wat gaat u als bestuur er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?”

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button