Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon over woningbouw: “Plannen moeten geen plannen blijven”

Anna Paulowna – In het concept Woonvisie van gemeente Hollands Kroon ligt de focus de komende tien jaar op het jaarlijks bouwen van honderd woningen. Nieuw in de Woonvisie is dat de gemeente meer regie wil voeren over het soort woningen dat gebouwd gaat worden, alsook specifiek doelgroepen heeft benoemd voor wie gebouwd moet worden, namelijk jongeren, starters en senioren. Het bouwen van betaalbare woningen in deze regio maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe Woonvisie. “Plannen moeten niet alleen plannen blijven maar tot uitvoering komen; er moet gebouwd worden”, zo klinkt het resoluut.

Het Woningmarktonderzoek 2019 toonde aan dat binnen Hollands Kroon een stijgende behoefte is van 1030 woningen in tien jaar tijd. Daarnaast heeft de gemeente ook de behoefte om economisch te groeien wat met zich meebrengt dat qua woningaantal hier ook rekening mee gehouden dient worden. Het programma ‘De Kop Werkt’, waarin bedrijvigheid in de vier gemeenten uit de Noordkop wordt gestimuleerd, kan zorgen voor een nog hogere woningbehoefte.

Gemeente meer sturend
“Als gemeente gaan we actief in gesprek met ontwikkelaars en initiatiefnemers en stellen een verplichting van een minimaal percentage van 25% sociale huurwoningen bij een woningbouwplan groter dan 40 woningen”, zo staat in de concept Woonvisie te lezen. Het concept spreekt voor zich, de doelstelling is helder maar de rol van de gemeente was tot dusver die van een faciliterende.

“We gaan inderdaad niet zelf bouwen maar er zijn goede contacten met woningbouwverenigingen”, zo steekt wethouder Theo Groot (onder meer woningbouw) van wal. Hij wijst op het verschil met de vorige Woonvisie. “We lieten het bouwen van woningen aan de markt over. Bovendien waren geen doelgroepen benoemd. De partij met het hoogste bod, kreeg het plan ervan uitgaande dat de projectontwikkelaar wist wat de vraag van de markt was”, aldus Groot, die constateert dat met name woningen in het luxe segment werden gebouwd.

“Dat moest anders, meer sturend en meer bouwen voor doelgroepen. Wat is de vraag van inwoners? Op basis daarvan zijn we een participatietraject gestart en de resultaten daarvan zijn meegenomen in het concept Woonvisie. Het stemt ook overeen met het woningmarktonderzoek en met het eigen gevoel.”

Meer sociale huurwoningen
Het concept Woonvisie staat momenteel op het platform van gemeente Hollands Kroon. Reacties van inwoners die voor 4 september bekend zijn bij de gemeente, worden nog meegenomen in het concept voordat deze aan de gemeenteraad aangeboden wordt. In september buigt de raad zich in een beeldvormende vergadering over het concept. In oktober vindt besluitvorming binnen de raad plaats. Wethouder Groot: “Daarna werken we met de nieuwe Woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent meer regie vanuit de gemeente bij bouwplannen en gericht bouwen voor jongeren, starters en senioren. We kunnen meer eisen opleggen aan ontwikkelaars zoals bijvoorbeeld bij bouwplannen boven de 40 woningen een minimaal aantal van 25% aan sociale huurwoningen te bouwen.”

Wethouder Groot heeft ook meerdere ideeën op welke locaties deze woningen komen te staan. “Bijvoorbeeld in ‘t Veld. De eerste fase is gebouwd maar in de tweede fase worden ook 60, 70 woningen gebouwd. Voor Wieringerwerf zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan waar woningen komen. Dit ontwerp zal een mix van woningbouw worden voor jongeren en senioren. Hier is ook een initiatief voor een knarrenhof. In Anna Paulowna start de volgende fase in Elshof-Zuid (koopwoningen, red.). Op de locaties van het voormalig schoolgebouw De Meerpaal en het voormalig postkantoor aan de Molenvaart in Anna Paulowna komt nieuwbouw van sociale huurwoningen.” Welke doelgroep in aanmerking komen voor deze nieuwbouwwoningen, is een besluit van de Woningstichting.

Versnellen bouwproces
Aan de normale en gangbare procedures voor het bouwen van woningen kan wethouder Groot weinig veranderen. “Dat is wettelijk geregeld. Ook ben je afhankelijk van bezwaarschriften die wel of niet worden ingediend, dan ben je zo anderhalf jaar verder. Die omstandigheden heb je niet in de hand. Vanuit de organisatie worden wel mensen aangesteld om tot een versnelling te komen bij problemen tijdens de bouw. Voorheen wachten we af, maar met de nieuwe Woonvisie kunnen we actiever inzetten op problemen tijdens het bouwproces.”

Naast meer sturing en regie vanuit de gemeente op het soort te bouwen woningen en de specifieke doelgroepen waarvoor gebouwd gaat worden, blijft de gemeente ook bereid om gemeentegrond voor een lagere grondprijs te verkopen bij de bouw van sociale huurwoningen. “Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de Meerpaal. De opbrengst van die grond levert de gemeente minder geld op dan wanneer het verkocht wordt voor de bouw van woningen voor de vrije sector.”

Mogelijke gemeentelijke startersleningen
Tot slot meldt wethouder Groot dat vanuit de gemeente ook gekeken wordt of startersleningen verstrekt kunnen worden bij de aankoop van een huis. Niets is nog zeker, maar wethouder Groot noemt bedragen van bijvoorbeeld € 10.000,- of € 30.000,- dan wel een garantstelling voor starters op de woningmarkt die de financiering van een woning net niet rond krijgen bij de hypotheekverstrekker. Hoeveel inwoners van de gemeente hier een beroep op kunnen gaan doen en hoeveel geld er in totaal mee is gemoeid, is nu nog niet duidelijk. Deze ideeën worden nader uitgewerkt.

Voor meer informatie over het concept Woonvisie : https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/woonvisie-hollands-kroon/info

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button