PVV wil dat er niet actief wordt gehandhaafd op corona toegangsbewijzen

Den Helder – De fractie van de PVV komt bij de aankomende raadsvergadering met een motie waarin zij het college opdragen om niet actief te handhaven op de controle van de coronapas in de horeca. Volgens de partij worden de ondernemers opnieuw onterecht benadeeld met maatregelen waarvan werd gezegd dat die niet zouden komen.

De PVV is van mening dat de invoering van de coronapas meer verdeeldheid creëert onder de inwoners en dat iedere inwoner welkom moet zijn in bijvoorbeeld de horeca en de bibliotheek. De gemeente kan volgens de PVV bijdragen aan het tegengaan van deze maatregelen door niet te handhaven op de controle door de horeca- en cultuursector op de coronapas.

Een negatieve bijkomstigheid van de nieuwe maatregelen is volgens de partij ook dat de beperkte capaciteit van de handhaving verder onder druk komt. Het aanvullende budget dat hiervoor wordt vrijgemaakt vanuit het Rijk heeft dan ook geen zin: “Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat het door premier Rutte toegezegde geld voor extra handjes, om te controleren of bezoekers een coronapas bij zich hebben, weinig zin heeft omdat er op de korte termijn te weinig handhavers beschikbaar zijn”, aldus raadslid Frank Feeburg. De resterende capaciteit op het gebied van handhaving moet worden ingezet voor het leefbaar houden van de stad.

Mobiele versie afsluiten