Den HelderPolitiek

Realisatie van garageboxen zal volgens college geen merkbare invloed hebben op parkeeroverlast

Den Helder – Ondanks een in juli aangenomen motie waarin zij de opdracht kregen om initiatieven voor het terugdringen van parkeeroverlast te stimuleren, voelt het Helderse college B&W er weinig voor om op bedrijventerreinen in de stad particuliere garageboxen te laten maken. Volgens Beter voor Den Helder, initiatiefnemers van de motie, staan er vaak campers en bedrijfswagens in woonwijken, maar dit probleem herkent het gemeentebestuur niet.

Bestemmingsplan
Beter voor Den Helder heeft contact gehad met een initiatiefnemer van een nieuwe onderneming voor de verkoop van garageboxen aan particulieren. Zij vinden het teleurstellend dat de gemeente geen vergunning heeft verleend voor het initiatief, omdat in de aangenomen motie staat dat particuliere initiatieven voor garageboxen juist gestimuleerd moeten worden. Zij vragen zich daarom af door wie en waarom is besloten om geen uitvoering te geven aan de motie, die toch echt door een meerderheid van de raad is aangenomen.

Volgens het college zijn sommige initiatieven, zoals diegene waar Beter voor Den Helder naar verwijst, in strijd met het bestemmingsplan omdat er na verkoop geen sprake meer is van bedrijfsvoering: “De grondslag voor de weigeren is gebaseerd op het kader, het bestemmingsplan, dat niet de ruimte biedt om dergelijke initiatieven te faciliteren als deze bestemd zijn voor particuliere verkoop”, aldus het college. De ontwikkelingen worden getoetst aan geldend beleid en geldende regelgeving. Als ze daar binnen passen geeft het college aan medewerking te verlenen. De gemeenteraad heeft de optie om deze regels in het bestemmingsplan te wijzigen, maar dit is volgens het college niet wenselijk. Zo draagt de verkoop van kavels voor opslagboxen niet bij aan de werkgelegenheid en blijft er minder ruimte over voor de bedrijven waar bedrijventerreinen voor bedoeld zijn. Ook is het volgens het college algemeen bekend dat er relatief veel ondermijnende activiteiten plaatsvinden in deze vastgoedcategorie. “Opslagunits worden relatief vaak gebruikt voor allerlei criminele activiteiten”, zo stellen zij. Daarnaast is er volgens het bestuur al sprake van een overschot aan opslagruimtes.

Geregeld in de APV
Het bestuur ziet daarnaast de parkeerproblematiek die volgens Beter voor Den Helder bestaat niet terug. Er is daarom maar weinig aanleiding om de realisatie van garageboxen en opslagruimten te stimuleren. Alles zou namelijk al geregeld zijn in de APV. Zo is er navraag gedaan bij de politie en blijkt dat het tijdelijk parkeren van campers en caravans geen verkeersveiligheidsprobleem veroorzaakt. Daarnaast zal het bouwen van garageboxen en opstalruimtes volgens het bestuur niet tot een vermindering van het aantal campers en caravans in de woonwijken leiden: “Bezitters hebben daar al stallingruimte voor gehuurd op het moment van aanschaf. Men weet tenslotte dat ze niet voor langere tijd voor de deur geparkeerd mogen worden”, aldus het college. De regels in de APV zorgen er al voor dat men verplicht is om opslagruimte voor hun caravan te regelen. De enige problemen die zij wel eens tegenkomen worden door inwoners zelf opgelost: “Het parkeren van bedrijfsbusjes leidt vooral in de oudere buurten nog wel eens tot klachten. Maar in de regel lossen bewoners dit onderling op.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button