Den Helder

Adviesraad loopt niet meer ‘achter de feiten aan’

De Adviesraad Sociaal domein is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W van de gemeente Den Helder gevraagd én ongevraagd adviseert op ieder gebied van het sociaal domein. Hieronder vallen jeugdzorg, participatie, armoedebeleid, hulpmiddelen, vervoer, zorg et cetera.

De ASD is sinds twee jaar gegroeid van ‘achter de feiten aan lopen’ tot een orgaan dat actief meedenkt in de ontwikkeling van beleid op het gebied van onder andere jeugdzorg en WMO. Dit kan de ASD alleen goed doen als zij op regelmatige basis input krijgen van de inwoners van Den Helder. De leden van de ASD zijn met zorg gekozen vanuit verschillende interesses en werkvelden uit de gemeente.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Den Helder en is daarom spreekbuis namens deze inwoners. De ASD wil om die reden gevoed worden met informatie over wat bij de mensen speelt op het gebied van alle takken van het sociaal domein. Daarom is voorafgaand aan de vergadering van de ASD, iedere derde donderdag van de maand op het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg, een inloopspreekuur in het leven geroepen van half zeven tot zeven uur. Iedereen mag daar gebruik van maken.

De leden van de ASD:
Peet Offermans, voorzitter. Peet komt uit de vakbeweging, is mantelzorger voor vrouw en kleinkind met Duchenne, nauw betrokken als vrijwilliger bij de Verbinding. Tevens lid van het voormalige WMO platform.

Jaap Hertog, penningmeester. Jaap is visueel gehandicapt en vertegenwoordigt het Oogfonds. Ook hij heeft in het voormalige WMO platform gezeten.

Ed Bouwmeester, secretaris. Ed is zeer actief in het bestuurlijke leven in Den Helder en de Schooten. Hij is (o.a.) voorzitter van het wijkplatform De Schooten-Boatex, voorzitter van de stichting huurdersbelang, hij zit in het wijkcoördinatieteam Den Helder.

Mart van Huizen is mantelzorger voor zijn zoon, heeft in het mantelzorgpanel gezeten en was tevens lid van het voormalige WMO platform.

Vok Buur is voormalig huisarts in De Schooten, vice voorzitter van het wijkplatform De Schooten-Boatex, betrokken bij de Tour de Lasalle, vrijwilliger bij de buurtlunch en de koffie pop-up in winkelcentrum SchootenPlaza. Portefeuille: vervoer/ mobiliteit/toegankelijkheid.

Nel van Ockenburg is voorzitter van Alzheimervereniging Den Helder en verzorgt in dit kader trainingen dementievriendelijkheid en het Alzheimer café, is vertrouwenspersoon van Vrijwaard en Tellus, zit in de stuurgroep eenzaamheid en is nauw betrokken bij de wijkplatforms De Schooten-Boatex en Julianadorp. Zij heeft gewerkt in de ouderenzorg. Portefeuille: ouderenzorg/ dementie.

Nel van den Broeke heeft gewerkt op een deurwaarderskantoor en doet de indicatiestelling voor de Voedselbank. Portefeuille: schuldhulpverlening/ armoedebeleid.

Rita van Kleef is docent op het ROC, betrokken bij schoolverlatersproblematiek en heeft gewerkt in de jeugdzorg/internaten. Portefeuille: jeugd/jeugdzorg.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button