Hollands KroonPolitiek

Gemeentelijke belastingen voor 2022 in Hollands Kroon bekend

Advertentie:

Hollands Kroon – De hoogte van de gemeentelijke belastingtarieven voor volgend jaar zijn voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon door het college B&W bekend gemaakt. Naast het nieuwe recycletarief verandert er weinig, al zorgen de stijgende WOZ waarden wel voor een verhoging van de onroerendezaakbelasting.

De gemeente gaat uit van een gemiddelde stijging van de WOZ waarde van 10 procent, waardoor woningeigenaren meer gaan betalen, afhankelijk van de precieze waardestijging van hun woning. Het tarief dat de gemeente heft is enkel aangepast voor inflatie. Pas in december is de herwaardering voor 2022 afgerond en wordt de definitieve waardeontwikkeling beoordeeld. Dit kan er nog toe leiden dat de tarieven moeten worden aangepast. Deze nieuwe tarieven worden dan in december aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Rioolheffing blijft gelijk
De rioolheffing blijft volgend jaar gelijk. Deze heft de gemeente om kostendekkend te zijn. De totale opbrengst van de rioolheffing is in Hollands Kroon ongeveer 4 miljoen euro, net zo hoog als de kosten die de gemeente moet maken. Voor lijkbezorgingskosten is dit een ander verhaal. Deze worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6 procent. De opbrengsten zijn echter niet kostendekkend, maar dit is volgens de gemeente ook niet wenselijk. De gemeente is jaarlijks 575 duizend euro kwijt aan lijkbezorging, maar de heffingen, die worden opgehaald via de kosten voor cremeren, begraven en het onderhoud aan graven, dekken minder dan de helft. Om kostendekkend te zijn zouden de belastingen dus verdubbeld moeten worden.

Het havengeld, de legestarieven, het staangeld en de forensenbelasting worden allen met het inflatiepercentage van 1,6 procent verhoogd. Het tarief voor de toeristenbelasting blijft gehandhaafd op 1 euro 50. Dit is ongeveer het landelijk gemiddelde, maar hoger dan bijvoorbeeld in Schagen en Den Helder. Ook het campergeld blijft gelijk, namelijk 11 euro per camperplaats per etmaal. In de uiteindelijke vergelijking die de gemeente zelf maakt gaat de inwoner van Hollands Kroon niet veel meer betalen dan dit jaar. Echter, de wijze waarop de afvalstoffenheffing wordt berekend is optimistisch. Hierbij presenteert de gemeente bijvoorbeeld het scenario van een alleenwonende, die bij het 4 keer per jaar ledigen van de afvalbak goedkoper uitkomt. Dit zou betekenen dat er steeds voor 3 maanden aan afval moet worden opgespaard.

Op 4 november wordt het voorstel van het college B&W voorgelegd aan de gemeenteraad, die nog akkoord moet geven.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. 3 maanden afval opsparen, zijn die badgasten wel van deze wereld?

    hoe werk je zwerfvuil in de hand

Wellicht ook interessant

Back to top button