Hollands KroonPolitiek

Positieve begroting voor Hollands Kroon, risicoparagraaf groeit

Hollands Kroon – Het college van de gemeente Hollands Kroon voorziet in de nieuwe begroting tot 2026 een positief jaarresultaat. Daarna vallen de inkomsten terug. Het college spreekt van een ambitieuze en gezonde begroting, waarin veel van de wensen uit het nieuwe coalitieakkoord al verwerkt zijn. Toch zijn er ook veel onzekerheden en groeit de risicoparagraaf aanzienlijk.

Zo acht het college het waarschijnlijk dat de zorgkosten, met een totale omvang van 27,5 miljoen euro, duurder uit gaan vallen. Er wordt daarom een risicobedrag van bijna 1,4 miljoen euro opgenomen. Veruit het grootste financiële risico dat het college waarschijnlijk acht komt met de stijgende kosten van projecten in de openbare ruimte. Het college schrijft in de begroting dat deze projecten een omvang hebben van 77 miljoen euro en dat veel kredieten waarschijnlijk herzien moeten worden. Het risicobedrag wordt ingeschat op ruim 9,5 miljoen euro. Het totale weerstandsvermogen van de gemeente is echter nog ruim voldoende en groeit zelfs vanwege groeiende reserves.

In de exploitatie worden vanaf 2026 rode cijfers verwacht. De begroting sluit in 2023 nog met een positief saldo van €2.517.110. De jaren daarna loopt dit op tot bijna 4 miljoen euro, echter sluit 2026 met een tekort van €1.827.673: “Dat is het gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds”, zo staat in de begroting. “Die leidt voor veel gemeenten tot veel lagere inkomsten, daarom wordt 2026 wel het ´ravijnjaar´ genoemd.” Wat het college denkt te gaan doen om zwarte cijfers te blijven schrijven blijkt niet duidelijk uit de begroting. Wethouder Maarten Versluis van financiën laat weten voorzichtig om te gaan met het uitgeven van het gemeenschapsgeld.

Oplopende kosten en investeringen
Veel zaken kunnen echter niet zomaar worden stilgezet. Zo groeien de salarissen van de ambtenaren met 1,5 miljoen euro per jaar en wordt er 5 ton gerekend voor inflatiecorrecties. De kosten voor het onderhoud aan de openbare ruimte stijgen ook met enkele honderdduizenden euro’s per jaar. Voor de zorg via Incluzio is ook meer geld nodig. Daartegenover staat wel dat de gemeente €622.000,- meer binnenkrijgt door de verhoging van de OZB. In de begroting is ook ruimte voor investeringen en wensen uit het coalitieakkoord. Zo gaat er in 2023 een ton naar een onderzoek over de datacenters, €50.000,- naar een onderzoek voor de uitbreiding van fiets- en wandelroutes en drie ton naar de salarissen van dorpsmanagers. De komende jaren wil de gemeente ook investeren in participatie, duurzaamheid en innovatie binnen de agrarische sector.

De gemeenteraad vergadert op 3 november over de begroting. De uitzending is vanaf 17.00 live te volgen via Regio Noordkop, de website van de gemeente, of fysiek in de raadzaal in Anna Paulowna.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button