Hollands Kroon

Kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft 28 november zes kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten liggen daaraan ten grondslag. Eigenaren kunnen met ons in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Zes kaders gaan in de omgevingsvisie van Hollands Kroon meer duidelijkheid geven over wanneer recreatiewoningen omgezet kunnen worden naar woningen.

  • Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen niet mogelijk.
  • Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.
  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.
  • Eigenaren dragen een vereveningsbijdrage af om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

De vereveningsbijdrage
Het college heeft 17 december de grondprijzenbrief vastgesteld. Daarin staat dat voor 2020 een percentage van maximaal 15% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning ten goede komt aan een gemeentelijk recreatiefonds. Wat betekent dit voor eigenaren en bewoners?

  • Eigenaren kunnen nu contact opnemen om in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.
  • Bewoning van recreatiewoningen heeft op dit moment een lage prioriteit in ons handhavingsbeleid. Dat betekent dat er niet actief gecontroleerd en gehandhaafd wordt op permanente bewoning van recreatiewoningen. Wel controleert en handhaaft de gemeente vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (vaak i.v.m. uitkeringsfraude). Een mogelijke vervolgstap is dat handhaving van wonen in recreatiewoningen prioriteit krijgt. Dit verloopt dan volgens een zorgvuldig overwogen traject.
Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button