Den HelderHollands KroonRegio Noordkop

Regio Noordkop doet mee aan landelijke pilot professionalisering

De Lokale Omroep Stichting Den Helder is een van de twintig lokale omroepen die is uitgekozen om deel te nemen aan de pilot “professionalisering lokale omroepen”. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek krijgt de omroep een extra bedrag om de lokale journalistieke slagkracht te versterken.

In totaal 53 omroepen dienden een projectplan in bij het fonds. Daarvan zijn er twaalf afgewezen omdat ze niet voldeden aan de (rand-)voorwaarden van de regeling. De 41 overgebleven projecten zijn door het Stimuleringsfonds en twee externe deskundigen beoordeeld en daarvan zijn er twintig gekozen.

Regio Noordkop
LOS Den Helder is de indiener van het projectplan en daarmee formeel de aanvrager. In het plan is echter de nadruk gelegd op de samenwerking met RTV Noordkop, onder de inmiddels bekende naam Regio Noordkop. Als Regio Noordkop zal dus uitvoering aan het project worden gegeven. Het fonds heeft iets meer dan de helft van het gevraagde bedrag toegekend en daarmee ook een deel van het project niet gehonoreerd. Het aan de LOS beschikbaar gestelde bedrag moet worden ingezet voor extra journalistieke medewerkers.

Tijdens de pilot zal de omroep het nu toegezegde geld, in totaal 116.447,10 euro, moeten besteden volgens de in het projectplan omschreven ambities. Dat betekent de inhuur van een journalist die zich richt op de politieke verslaggeving in beide gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon). Ook komt er binnenkort een vacature voor een fulltime algemeen verslaggever voor radio en tv. Tot slot heeft het fonds een bedrag beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de uren van de hoofdredacteur.

Over de regeling
De regeling komt voort uit een door Tweede Kamerlid Sneller van D66 eind 2018 ingediende motie, waarin de regering wordt gevraagd “te onderzoeken hoeveel het verzorgen van een lokaal toereikend media- aanbod kost en op welke wijze dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden.” Een Kamermeerderheid ondersteunde de motie.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegde daarop middelen toe voor de uitvoering van een pilot, waarbij het doel is het vaststellen in hoeverre lokale omroepen dankzij extra middelen in staat zijn journalistieke professionalisering te realiseren. Hij verzocht het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de regeling vorm te geven en uit te voeren en stelde daarvoor zes miljoen euro (over twee pilotjaren) beschikbaar.

Tegen welke kosten?
Een project dient in zijn geheel te zijn gericht op verbetering van de lokale journalistieke infrastructuur. Met de subsidieregeling wil het Stimuleringsfonds ook bruikbare gegevens verzamelen die van belang zijn om vast te stellen onder welke omstandigheden en tegen welke kosten lokale omroepen in staat zijn op volwaardige wijze bij te dragen aan een goed journalistiek aanbod. De resultaten van de pilot moeten overheden uiteindelijk dus duidelijk maken tegen welke bekostiging een volwaardige lokale omroep daadwerkelijk te realiseren is. De deelname aan de pilot mag dan ook niet leiden tot vermindering van de bekostiging door de gemeente.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button