Den HelderPolitiek

Nieuwe APV vastgesteld, geen steun voor amendementen Behoorlijk Bestuur en PVV

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder is maandagavond akkoord gegaan met de nieuwe Algemene Plaatselijke verordening (APV). Daarin is onder andere een nieuw rookverbod in natuurgebieden bij droogte en een verbod op zichtbare uitingen van criminele organisaties, zoals motorbendes opgenomen.

Motorclubs
Wanneer een organisatie bij wet verboden is kan er al gehandhaafd worden wanneer leden toch met kleding van die oraganisatie rondlopen. Met de nieuwe APV kan de gemeente ook gaan handhaven wanneer kleding een sterke gelijkenis heeft met die van een verboden organisatie. “Dit biedt handvatten om Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) te kunnen handhaven die nog niet verboden zijn, maar wel sterke gelijkenis vertonen met verboden clubs”, zo valt te lezen in de nieuwe verordening. Behoorlijk Bestuur wilde het verbod schrappen, omdat deze bendes volgens hen niet aanwezig zijn in Den Helder. De PVV wilde de passage schrappen waarmee het handhaven op basis van soortgelijke kleding mogelijk werd gemaakt. Volgens raadslid Frank Feeburg is dat te veel afhankelijk van de interpretatie van de handhavers. Inwoners moeten volgens Feeburg vrij zijn te dragen wat ze willen, tenzij het echt kleding is van een verboden organisatie.

Volgens de portefeuillehouder, in dit geval burgemeester Jan de Boer, komen deze motorbendes wel degelijk voor in Den Helder. Het kunnen handhaven is daarom belangrijk, ook wanneer de organisatie nog niet bij wet verboden is. Het gaat hierbij echt alleen om de zogenaamde OMG’s, niet om hobby motorclubs. Beide amendementen over dit onderwerp kregen onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Rookverbod
Een ander nieuw onderdeel in de APV is een rookverbod in bossen en natuurgebieden. In verband met de steeds vaker voorkomende en langer aanhoudende droogte heeft de brandweer en de poltitie verzocht om in dit soort periodes een rookverbod in te stellen. Daarbij zal de gemeente aansluiting zoeken bij de website www.natuurbrandrisico.nl. Wanneer uit de monitoring blijkt dat er een verhoogd risico op natuurbranden is gaat het verbod in. Behoorlijk Bestuur zag hier niets in en zei dat het op deze manier informeren van inwoners niet werkt. Daarom diende de partij een amendement in waarin zij stelden dat er al een rookverbod geldt in natuurgebieden en dat het nieuwe onderdeel kan worden geschrapt. Volgens de burgemeester klopt dit niet en kan er nu juist gehandhaafd worden. Het schrappen van het rookverbod uit de APV kreeg ook van de gemeenteraad geen steun. Rogier Bruin van de VVD liet weten dat ook zijn partij het rookverbod steunt, ondanks de liberale overtuiging. Volgens Bruin is een tijdelijk verbod bij een hoog risico juist liberaal.

Binnentreden woningen
Behoorlijk Bestuur diende ook een amendement in over een bestaand artikel uit de APV, namelijk dat handhavers woningen mogen betreden ter handhaving van de openbare orde of wanneer het leven van personen in gevaar is. Behoorlijk Bestuur vindt dat toezichthouder nooit en te nimmer zonder toestemming van de bewoners een pand mogen betreden. “Wanneer er aanwijsbaar een strafbaar feit wordt gepleegd is dit enkel weggelegd voor de politie om dit met toestemming van de officier van justitie te doen”, aldus fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. Burgemeester Jan de Boer zei dat het onverstandig zou zijn om dit te schrappen uit de APV. Zo één of twee keer per jaar blijkt het echt nodig te zijn om een woning te betreden. Marije Boessenkool van GroenLinks vroeg zich af of de burgemeester kon toezeggen dat dit alleen in uiterste nood gebeurt. Volgens De Boer is dit al het geval en is er een strenge controle op deze vorm van handhaving. De gemeenteraad zag ook niks in dit amendement.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button