Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon wil permanente bewoning van vakantiewoningen heroverwegen

Hollands Kroon – Het college van de gemeente Hollands Kroon wil opnieuw kijken naar de mogelijkheid om permanente bewoning van vakantiehuizen te legaliseren. Afgelopen juli liet de gemeente juist weten te werken aan een handhavingsplan. Gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt en de stijgende inflatie wil het nieuwe college dit heroverwegen.

In het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavings- (VTH) beleid 2023 valt te lezen dat in het vorige uitvoeringsprogramma is aangegeven dat er dit jaar nog handhavingsbeleid voor illegale permanente bewoning opgesteld zou worden. Afgelopen juli werd nog gesproken over een uitsterfconstructie. Hiervan is echter afgeweken, omdat de wens bestaat de mogelijkheden verder te onderzoeken, vanuit een integrale blik: “Het mogelijk gedogen of legaliseren raakt niet alleen de recreatiebehoefte, maar ook de woningbouwopgave en mogelijke provinciale afspraken hieromtrent.”

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben gemaakt dat een intensivering van de handhaving misschien toch niet wenselijk is: “Hoe zien we dat nu in een tijd met inflatie en hoge energiekosten, te kort aan woningen op korte termijn? Kortom: reden voor het herijken van de eerdere gestelde ambitie hieromtrent.” Volgens het college functioneren vakantieparken nu in sommige gevallen als tijdelijke oplossing voor de oververhitte huizenmarkt. Hoewel dat niet ideaal of wenselijk is zorgt het streng handhaven van deze vorm van illegale bewoning voor meer problemen dan het oplost.

Twee teams binnen de gemeente gaan het nieuwe onderzoek oppakken. Team Handhaving inventariseert de bestaande illegale permanente bewoning op recreatieparken en mogelijke gevolgen van het legaliseren of handhaven. Team Bedrijvigheid inventariseert de behoefte voor recreatieparken en woningen. Tezamen moet hieruit blijken wat de gemeente in de toekomst gaat doen aan permanente bewoning van vakantiehuizen: Legaliseren, of toch handhaven.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button