Hollands KroonPolitiek

Noodfonds voor verenigingen in acute geldnood, maar hoeveel nood is genoeg?

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond akkoord gegeven voor een noodfonds van €750.000,- ter ondersteuning van verenigingen en stichtingen in acute geldnood door stijgende energiekosten. Het CDA vroeg zich af of het wel wenselijk is dat enkel organisaties met acute geldnood in aanmerking komen voor het fonds. Zo voorkom je bijvoorbeeld niet dat verenigingen met nog voldoende middelen op hun reserves moeten interen.

Om in aanmerking te komen moeten verenigingen onder andere aantonen hoe ze werken aan een gezonde exploitatie voor de toekomst. Ook moeten ze meedoen aan een energiescan en moeten ze ook uitvoering geven aan de resultaten daarvan. Zo is er ook oog voor te toekomst. Het college kondigt daarnaast een investeringsfonds aan voor begin 2023. Verenigingen en stichtingen kunnen daaruit voordelig lenen om verbeteringen aan te brengen op het gebied van duurzaamheid.

Met een hardheidsclausule in de regeling, toegevoegd via een amendement door de coalitie, kan het college hiervan ook afwijken. Belangrijk blijft dat er sprake is van acute geldnood veroorzaakt wordt door de stijgende energiekosten. Het is dus niet bedoeld voor verenigingen die om andere redenen dreigen om te vallen, zo benadrukte wethouder Maarten Versluis, die in afwezigheid van portefeuillehouder Mary van Gent antwoord gaf op de vragen van de raad.

Voorschotten in afwachting van de verordening
Uit de woorden van Versluis bleek tevens dat de concrete uitvoering van de regeling nog niet volledig rond is. Nadat het raadsvoorstel was opgemaakt kwam het college erachter dat er ook nog een subsidieverordening moest komen. Daar wordt nog aan gewerkt: “Als uw raad instemt met het voorstel kunnen wij als college wel alvast voorschotten verstrekken aan verenigingen.” Volgens Versluis is het wel aannemelijk dat er hierdoor verenigingen zijn die de steun op termijn weer moeten terugbetalen. Naar verwachting komt er volgend jaar vanuit het Rijk een steunmaatregel.

Met de onduidelijkheid over de voorwaarden is het CDA niet blij: “Hoe slecht moet het nu gaan voordat je hier voor in aanmerking komt? Moet de deurwaarder aan de deur staan?” Fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt was dinsdagavond naar eigen zeggen ‘zoekende’. Hij ondersteunt de intentie en de noodzaak van het voorstel voor een steunfonds, maar ziet beren op de weg: “Verenigingen moeten door vrij veel hoepeltjes springen om gebruik te mogen maken van het geld en de voorwaarden zijn onduidelijk. Dan noemt het college maatwerk als oplossing, maar maatwerk kan ook betekenen dat er met twee maten gemeten wordt.”

Ook voor verenigingen die niet onder druk staan?
Daarnaast is Van der Klugt van mening dat een fonds dat enkel bedoeld is voor organisaties in nood inherent enige oneerlijkheid in zich heeft: “Wij zouden willen dat ook verenigingen die de financiën wel op orde hebben in aanmerking kunnen komen voor hulp. Ook zij hebben namelijk last van hogere energiekosten en moeten misschien wel interen op de reserves.” Andere raadsleden waren het niet met hem eens. Volgens Judith de Git van D66 gaat het echt om noodhulp en dus geen subsidie. Lia de Vries van OHK deelde die mening: Het is puur bedoeld om verenigingen overeind te houden. Het CDA schikte uiteindelijk in het onvermijdelijke en stemde toch voor het nieuwe steunfonds.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button