Hollands KroonPolitiek

Provincie geeft laatste waarschuwing aan Hollands Kroon

Hollands Kroon – De provincie Noord-Holland heeft in oktober via een brief aan het college van de gemeente Hollands Kroon gedreigd met een interventie op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu. Volgens de provincie is de wijze waarop de gemeente met deze processen omgaat zeer zorgelijk.

Zo is er onvoldoende inzicht in de personele en financiële middelen voor het bereiken van de doelen, is de monitoring van ruimtelijke ordening en bouwzaken slecht en ontbreekt er een vergunningenstrategie. Het zijn allemaal punten van kritiek die de provincie al meerdere keren heeft benoemd bij de jaarlijkse controle. Dit jaar krijgt Hollands Kroon als het ware een laatste waarschuwing: “We vertrouwen erop dat u erin slaagt om bij de beoordeling in 2023 te voldoen aan de wettelijke proceseisen. Indien dat niet het geval is, zullen we genoodzaakt zijn te interveniëren.”

Wethouder Mark Versteeg vindt de gang van zaken niet zorgelijk: “Het is wel een aandachtspunt, maar we hebben nu een mooi plan van aanpak waarmee we voor verbetering zorgen. Het doel van interbestuurlijk toezicht is juist het aanwijzen van de plekken waar het fout gaat.” Toch is een interventie door de provincie niet zomaar iets, erkent ook Versteeg: “Het zou betekenen dat de provincie zich intensief gaat bemoeien met de vergunningverlening en de handhaving.” In de praktijk gaat het om een ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’. De provincie neemt dan de wettelijke taken van de gemeente over.

De brief van de provincie is al in oktober bij het college binnengekomen. De gemeenteraad wordt nu geïnformeerd. Na ontvangst van de brief heeft Hollands Kroon extra capaciteit vrijgemaakt om te werken aan verbetering. De provincie is ook betrokken geweest bij het opstellen van het plan van aanpak. Volgens Versteeg is het van belang dat de gemeente beter in kaart brengt dat de doelen en de middelen in evenwicht zijn met elkaar.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Niet zorgelijk? Dan sluit je als wethouder toch echt je ogen. Er is zoveel mis met het aanvragen en verlenen van vergunningen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: