Opknapbeurt Van der Vaartplantsoen

Den Helder – De gemeente wil verder met het opknappen van het Van der Vaartplantsoen in De Schooten. Tegenover De Gastronoom staat een jongeren ontmoetingsplek (JOP). Jongeren willen elkaar graag buiten kunnen ontmoeten. Helemaal in deze tijd van coronamaatregelen is zo’n plek belangrijk. De huidige JOP is aan vervanging toe.

De jongeren die gebruik maken van de JOP hebben bij de jongerenwerkers van Mee & De Wering aangegeven dat zij graag een JOP willen houden op deze plek. “De politie en wij zien dat deze JOP in een behoefte voorziet”, zo meldt de gemeente. “Onder voorwaarden plaatsen we daarom een nieuwe JOP. Zo moet de JOP onder meer een open structuur krijgen, zodat toezicht mogelijk is. Verder moet er voldoende afstand tussen woningen en de plek zijn.”

De nieuwe JOP is samen met de gemeente ontworpen door Zeestad Staal. De JOP wordt door Zeestad Staal gemaakt in samenwerking met de jongeren. Voor het plaatsen van de JOP is een vergunningsaanvraag ingediend. Na verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze vergunning.

Nog mooiere uitstraling
De gemeente bekijkt verder wat de mogelijkheden zijn om het Van der Vaartplantsoen te verfraaien. “Zo willen we de plek rondom de Gastronoom opknappen. Denk hierbij aan het plaatsen van bomen aan de westkant van de Torplaan en rondom de Gastronoom worden tegels geplaatst. De Gastronoom krijgt een knus terras.”

De speeltoestellen; de doeltjes en basket blijven allemaal staan. Zo blijft het park ook aantrekkelijk voor de scholen en team Sportservice. Nieuwsgierig naar het ontwerp? Op de website www.denhelder.nl staat binnenkort de presentatierekening. Deze tekening wordt ook in De Gastronoom opgehangen.