GR2022DH

Kieslijsten Den Helder geven weinig hoop voor een groter aandeel vrouwen in de raad

Den Helder – Er zitten niet genoeg vrouwen in de lokale politiek, dat zeggen onderzoekers van de UvA. Er zijn volgens de onderzoekers veel obstakels voor vrouwen. Landelijk gezien is op dit moment is slechts 31% van de raadsleden vrouw. Qua bezetting in de Tweede Kamer staat Nederland wereldwijd op de 43e plek, terwijl uit onderzoek blijkt dat gendergelijkheid in de politiek tot betere resultaten leidt. De gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder lijken weinig verandering te brengen: Slechts 33% van de kandidaten is vrouw.

Verdeling in Den Helder
In totaal doen er 143 mannen en 70 vrouwen mee aan de verkiezingen. Ongeveer dezelfde verdeling geldt voor de lijsttrekkers. Bij zes van de vijftien partijen staat een vrouw bovenaan de kiestlijst. Dat zijn Petra Bais (VVD), Nancy List (Seniorenpartij), Dina Polonius (ChristenUnie), Marije Boessenkool (GroenLinks) Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) en Noëmi Weiss (Hart voor Vrijheid). Van deze laatste partij bestaat de hele kieslijst uit vrouwen, al zijn dit wel maar twee personen. De partij die daarna het grootste aandeel vrouwen heeft is de Seniorenpartij, namelijk 62%. Daar staan acht vrouwen en vijf mannen voor op het stembiljet, met dus ook een vrouwelijke lijsttrekker. GroenLinks en Samen Actief hebben een gelijke verdeling: Acht mannen en acht vrouwen bij Groenlinks, vijf om vijf bij Samen Actief. Bij GroenLinks zijn ze qua hoogte op de lijst eerlijk verdeeld, bij Samen Actief staan vier van de vijf vrouwen in de onderste helft.

Naast deze partijen zijn er geen met een eerlijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Helder Onafhankelijk komt wel in de buurt met drie vrouwen en vier mannen. De Stadspartij heeft het laagste aandeel vrouwen. Van de kieslijst bestaande uit 19 namen zijn er drie vrouw: Ongeveer 15%. Daarna komt D66 met 23%. VVD, CDA, Behoorlijk Bestuur en Helders Geluid scoren net 25%. Beter voor Den Helder, PvdA, PVV en ChristenUnie doen het iets beter (35%, 31%, 33%, 38%), maar ook daar zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. In de raad zitten momenteel 11 vrouwen (35%).

Met oog op de positionering van de kandidaten is het niet aannemlijk dat er iets zal veranderen aan de man-vrouw verdeling in de Helderse gemeenteraad. Of dit daadwerkelijk zo zal zijn hangt natuurlijk af van de uitslag bij de verkiezingen. Als partijen met veel vrouwen een winst behalen, of wanneer vrouwen die laag op de lijst staan veel voorkeursstemmen krijgen kan het zo anders zijn. Een eerlijke verdeling komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede, zeggen onderzoekers van de UvA. PhD kandidaat Zahra Runderkamp onderzoekt de vertegenwoordiging van vrouwen in de lokale en nationale politiek. Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie, doet onderzoek naar etnische en gender diversiteit in het politieke landschap. Samen spreken zij zich met oog op de aankomende verkiezingen uit over deze kwestie.

Netwerken gedomineerd door mannen
“Op papier hebben mannen en vrouwen misschien gelijke rechten, maar er zijn geen gelijke uitkomsten”, zo stelt Mügge in een artikel van de Amsterdamse universiteit. “Als we zo doorgaan als nu, wordt geschat dat er pas over ruim 100 jaar sprake is van politieke gelijkheid in Nederland.” Volgens de universitair hoofddocent bestaat er een ‘mythe van gelijkheid’ waarachter processen schuil gaan die uitkomsten beïnvloeden. “Ik noem bijvoorbeeld de rol van netwerken om als politieke kandidaat op de lijst te komen. Je hebt deze hard nodig om jezelf zichtbaar te maken, maar die netwerken worden meestal gedomineerd door mannen. Vrouwen moeten daardoor extra hard werken om zich kandidaat te kunnen stellen.” Runderkamp doet specifiek onderzoek naar de uitstroom van vrouwelijke politici: “Daar schort nogal wat aan. Van vrouwelijke politici en hun assistenten weten we bijvoorbeeld dat zij met veel seksisme te maken krijgen op de werkvloer. We zien een grote stroom de politiek weer uit.”

Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat veel mechanismen in de politiek in het nadeel van politici werken die géén witte mannen, 50+ en hoogopgeleid zijn. “Bijvoorbeeld late vergaderingen of andere politieke verplichtingen in de avond, maar daartegenover geen kinderopvang. De politiek houdt weinig rekening met het hebben of opvoeden van kinderen.” Volgens Runderkamp is dit op lokaal niveau het meest aan de orde, omdat het niet gaat om een voltijd functie. Er wordt van vrouwen nog steeds vaak verwacht dat zij actiever zijn in het huishouden en bij de opvoeding van de kinderen. Volgens Mügge zijn de gemeenteraadsverkiezingen een goed moment om verandering te brengen in de ongelijke verdeling: “Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is het percentage vrouwen al omhoog gegaan. Maart 2022 is het momentum diversiteit in de politiek verder te realiseren op lokaal niveau.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

8 reacties

  1. Zouden er wel genoeg allochtonen, lghbtq’ers, en invaliden in staan….. man o man betutteling ten top, zou tijd worden dat mensen weer op qualiteiten gekozen worden ipv kwantiteiten…. achterlijk land

    1. Geef je op voor de verkiezingen; RB.
      Ik weet zeker dat je in je eigen rijtje past 😉

  2. Een belangrijke vraag die de onderzoekers (vrouwen) hebben laten liggen is: hebben in Den Helder evenveel vrouwen als mannen zich beschikbaar gesteld voor de gemeenteraad? Ik weet vrijwel zeker van niet. Als je niet wil mee doen in de politiek, doe je ook niet mee. De vrouw wordt hier consequant als slachtoffer van mannelijke dominantie opgevoerd. Net als de gekleurde medemens. Van witte mannelijke dominantie. Onjuist,en droevig. .

  3. De UvA is ook zo’n schooltje dat van vrouwen slachtoffer wil maken. Wanneer een vrouw in de Raad wil dan regelt zij dat !

  4. In feite een onbenullig verhaal. Het gaat om onze vrijheid, om onze democratie en tegen hen die ons bedriegen en bestelen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: