Den HelderPolitiek

Den Helder streeft naar inclusie: “Organisatie is vrij wit”

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat voor de periode vanaf 2023 een nieuwe lokale inclusie agenda opstellen. Daarin staat hoe mensen met een beperking volledig kunnen meedraaien in de maatschappij en het hebben van zo’n agenda is een verplichting die zijn oorsprong kent in een verdrag van de VN. In Den Helder moet in het stuk ook komen te staan hoe de gemeente ervoor zorgt dat niemand uitgesloten wordt vanwege geaardheid, huidskleur of seksuele voorkeur. Binnen de eigen organisatie is daar ook nog veel te winnen: Het personeelsbestand is volgens het college “vrij wit” en daarnaast zijn er geen mensen met een beperking werkzaam.

Wethouder Tessa Augustijn opende dinsdagavond de Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling met een persoonlijke anekdote. Vanuit het ambtelijk apparaat volgde een presentatie. Augustijn vertelde hoe zij een gebrek aan inclusie van verschillende perspectieven heeft ervaren. Zo maakte ze mee dat haar dove oma uit Den Helder vanwege haar beperking werd uitgescholden in de bus, maar ook dat haar andere oma in Amsterdam niet naast mensen met een andere huidskleur wilde zitten in de metro. Er valt nog veel te verbeteren volgens Augustijn. Zelf wil ze werken aan inclusiever taalgebruik.

Een aantal aspecten van inclusie wil het college gaan vastleggen in het gemeentelijk beleid. Zo komen er onder andere gesprekken met ervaringsdeskundigen worden er ambassadeurs aangetrokken. Op initiatief van GroenLinks wordt jaarlijks de Kees de Jager prijs uitgereikt, voor het beste idee met betrekking tot inclusie vanuit de inwoners. Ook komt er een algemene behoeftepeiling onder de mensen uit Den Helder. Tijdens de commissie zegde de wethouder toe dat er gekeken wordt naar een meldpunt voor inclusie in de openbare ruimte. Daar kunnen inwoners melding maken van locaties die bijvoorbeeld slecht begaanbaar zijn voor mensen in een rolstoel of met een rollator.

De eigen organisatie
Een belangrijk onderdeel van het inclusie beleid is ook de verankering bij HR in de eigen organisatie. Dat is nodig, want het ambtelijk apparaat is volgens het college “vrij wit”. “Het zou goed zijn als daar wat meer diversiteit en wat meer kleur aan komt”, zo werd dinsdagavond gezegd. Daarnaast wil de gemeente dat er meer aandacht komt voor mensen met een arbeidsbeperking: “Er moeten voor deze groep landelijk 125.000 banen gecreëerd worden, daar mag ook Den Helder een bijdrage aan leveren.” Nel Dol van GroenLinks vroeg hoeveel mensen met een beperking er nu in dienst zijn van de gemeente. Volgens wethouder Augustijn zijn dat er geen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

5 reacties

 1. Een lokale inclusie agenda opstellen heeft net zoveel waarde als een VN verdrag, weinig. Om dan te stellen, dat het om een verplichting gaat voortvloeiend uit betreffend verdrag gaat te ver.
  Hoe langer je er over nadenkt, hoe ingewikkelder het wordt. Mensen kunnen de meest idiote wensen en eisen hebben die voldoen aan door hen zelf gecreëerde hoedanigheden die zij zijn of denken te zijn, maar vooral worden erkend en geëerbiedigd door iedereen en vastgelegd in wetten.
  De wethouder mevrouw Augustijn gaat werken aan haar inclusief taalgebruik, daarbij vraag ik mij af of de wethouder een inclusief woordenboek heeft of misschien zelfs op school het Nederlands Inclusief heeft gestudeerd.
  Ik zou zeggen, doe normaal. Dan ben je al inclusief genoeg.
  Ik zie het al voor mij, lange rijen bij het meldpunt inclusie. Er zullen weer enorme bedragen van de overheid worden gevraagd om de kosten van inclusie te realiseren. Bijvoorbeeld het aanstellen van inclusie-handhavers en een groot tekort aan rechters oplossen die veel zaken krijgen te behandelen inzake grensoverschrijdend exclusie gedrag.
  Verder ga ik nu maar niet uitweiden geachte lezende mensachtigen.

 2. het maakt tegenwoordig niet meer uit wat je kwaliteiten zijn maar wat je bent, discriminatie. ten top wat een flauwekul dit land

 3. Los eerst de achterstanden bij WMO op voordat je hier aan begint,,,ze zeggen wel het gaat goed maar ik hoor heel andere dingen!

 4. Wat zijn we inmiddels toch een triest land geworden…………………………

 5. Ik kan me best voorstellen dat Kees de Jager zaliger een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de fractie Groen Links, want in het land der blinden is eenoog nu eenmaal koning, maar om naast het aanleggen van een Kees de Jager-pad in Donkere Duinen, nu ook nog eens een Kees de Jager-prijs in te stellen, is wel een beetje veel eer. Het lijkt erop dat Groen Links deze collegeperiode vooral benut om zijn nagedachtenis levend te houden. Hoe lofwaardig ook, tenminste, vanuit het oogpunt van Groen Links bezien, om een gevallen kameraad te eren, het lijkt me dat er belangrijkere zaken zijn om je voor in te zetten in deze gemeente…

Wellicht ook interessant

Back to top button