Hollands KroonPolitiek

Energietransitie gewenst, maar zijn huizen Hollands Kroon geschikt?

Anna Paulowna – Gemeente Hollands Kroon heeft begin maart het ambitieuze programma Duurzaamheid aangenomen. Een van de onderdelen in dit programma is de energietransitie van huizen en bedrijfsgebouwen. Eerst isoleren en dan van het gas af. Alles in het teken van reductie van CO2. Toch zijn er vraagtekens of woningen van voor 1980 voldoende geïsoleerd kunnen worden om op een andere wijze dan met aardgas verwarmd te kunnen worden. Is de ambitie voor groene duurzaamheid te hoog gesteld ten opzichte van de realiteit van onvoldoende isolatiemogelijkheden van woningen voor 1980?

Han Slootweg, hoogleraar TU Delft en directeur netstrategie van Enexis (netbeheerder Noord-, Oost- en Zuid-Nederland) had hierover een duidelijke mening. In de landelijke media meldde hij dat wanneer de regering de plannen om alle huizen in Nederland van het aardgas te halen doorzet, de helft van de bevolking letterlijk in de kou komt te zitten. Huizen die gebouwd zijn voor 1980 zouden onvoldoende geïsoleerd kunnen worden om bij koud weer met een warmtepomp het huis behaaglijk warm te krijgen.

Zonnestroom, windenergie, geothermie (aardwarmte) en waterstof zijn de duurzame bronnen die olie, aardgas en steenkolen op termijn vervangen. Centraal staat het verminderen van CO2. Hollands Kroon wil binnen tien jaar bereiken dat de CO2 in haar gemeente met 49 procent is afgenomen (ten opzichte van het peiljaar 1990). Twintig jaar later mag helemaal geen CO2 uitstoot meer zijn: Hollands Kroon wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit alles met duurzame voorzieningen die betrouwbaar en veilig zijn en daarnaast haalbaar en betaalbaar.

Trias Energetica en Transitievisie Warmte
Energieneutraal: het doel in 2050 van Nederland en gemeente Hollands Kroon. Het uitgangspunt om dit te bereiken is de Trias Energetica, een drie-stappenplan ontwikkeld door TU Delft. De energievraag omlaag brengen door gebouwen te isoleren, het toenemen van de duurzame energiebronnen en als laatste het efficiënt omgaan met fossiele brandstoffen. Met het benoemen van dit laatste punt lijkt dat olie en aardgas deel uit blijven maken van het energiebeleid.

Gemeente Hollands Kroon wil eind 2021 de transitievisie Warmte opleveren. Dit nadat is gesproken met eigenaars van vastgoed, bewoners, netbeheerders en medeoverheden. Hierin wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer welke wijk van het gas wordt afgesloten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button